Managementul Inițiativelor de Business

Managementul Inițiativelor de Business

Într-un context economico-social care poartă multe semne ale haoticului, managerii organizațiilor sunt obligați să facă organizațiile să supraviețuiască și să se dezvolte. Asa cum este cunoscut, „Legile lui Murphy” nu sunt rodul doar unui singur personaj, ci există mai mulți „experți” care au enunțat legi, teoreme, axiome, corolare în aceeași colecție pe care, de fiecare dată când o citim, avem un sentiment al cunoscutului: ni s-a întâmplat și nouă … În domeniul business-ului, am ales ca motiv al acestui articol, Legea I a lui Brier, care spune așa: La  un moment dat, în viața oricărei organizații, stagnarea duce la dispariția abilității acesteia de a reuși. Această erodare a resurselor și capabilităților este urmarea unui mediu concurențial coroziv, haotic, influențat puternic de globalism, internet și de „efectul fluturelui” (butterfly effect), simbol al impredictibilității (metafora din filosofia chineză afirmă: „dacă un fluture bate din aripi într-un colț al Universului, în altul se naște o furtună”). Această idee este reliefată de Philip Kotler și John A. Caslione în cartea Chaotics (pe care o găsiți la Editura Publica), al cărei subtitlu este extrem de relevant – Management și marketing în era turbulențelor. O organizație în aceste vremuri haotice trebuie să devină adaptivă, spun autorii, trezind acea capacitate de răspuns (engl. responsiveness) naturală, „built in”, alături de capacitatea de a se mișca ușor între ramurile unor scenarii worst case / best case și intermediare. Unde trebuie sădită această flexibilitate pentru ca ea să fie eficace în aceste vremuri? Evident că ar trebui să vizeze toate cele 3 componente organizaționale: structura, procesele (operaționale și de control) și cultura. Inițiativele în îmbunătățirea activității (fie că vizează...