Cere detalii despre curs

  16-18, 23-26 sep.,  14:00-17:30

  2024/09/16 14:00:00

  IT Project Management

  Am concentrat în acest curs întreaga experienţă dobândită în instruirea specialiştilor IT, fiind astfel extrem de potrivit şi pliat pe nevoile acestora. Absolvenţii acestui program specializat de project management au raportat îmbunătăţiri majore ale abilităţilor de estimare din cadrul unui proiect, şi-au mărit credibilitatea în faţa clienţilor, și-au eficientizat abilităţile de management al riscului, au dezvoltat un control mai bun al ariei de acţiune al unui proiect şi au manifestat o satisfacţie de ansamblu legată de impactul pozitiv al celor învăţate asupra operaţiilor derulate în cadrul companiilor lor.
  Deprindeţi cunoştinţele de bază şi cele mai bune practici specifice metodologiei managementului de proiect aplicate particularităţilor domeniului IT şi stăpâniţi abilităţile necesare livrării unui proiect de IT în timpul, bugetul şi condiţiile stabilite. Examinaţi toate aspectele proiectelor IT, inclusiv a celor hardware, software, privind relaţiile cu furnizorii, comunicarea cu auditorii diferite şi colaborarea cu echipe locale şi echipe distribuite.
  Învăţaţi să stabiliţi aria de acţiune a unui proiect, să stabiliţi şi să gestionaţi aşteptările stakeholderilor, să identificaţi şi să trataţi riscurile asociate şi să atingeţi standardele de calitate. În egală măsură, veţi descoperi şi cum să depăşiţi cele mai des întâlnite capcane ce stau în calea succesului unui proiect IT.

  • Project managers;
  • Analysts;
  • Developers;
  • Programmers;
  • Testers;
  • IT managers;
  • IT directors;
  • Software engineers;
  • Software architects;
  • Software managers;
  • Testing managers and leaders.

  Veți învăța:

  Examinarea ciclului de viaţă al proiectului IT;

  Înţelegerea metodologiilor specifice managementului de proiect;

  Construirea raportului argumentativ, a graficului de lucru şi a bugetului;

  Procurarea de resurse materiale şi umane;

  Identificarea, evaluarea şi tratarea riscului;

  Stabilirea standardelor de calitate.

  1. Succesul şi eşecul unui proiect IT
  • Motive pentru care proiectele IT eşuează;
  • Motivele care explică succesul unui proiect IT;
  • Cum se planifică succesul unui proiect IT;
  • Proiectele IT: Ce le face diferite?.
  1. Elemente de bază în managementul de proiect
  • Cadrul Institutului de Management de Proiect (PMI’s);
  • Elemente de bază în managementul de proiect;
  • Ciclul vieţii managementului de proiect;
  • Domenii de cunoaştere în MP;
  • Constrângerile triple specifice MP;
  • Tipuri de organizaţii de proiect.
  1. Iniţierea proiectului
  • Selectarea şi prioritizarea proiectului;
  • Dezvoltarea raportului argumentativ;
  • Analiza stakeholderilor;
  • Carta proiectului;
  • Obiectivele proiectului;
  • Constrângeri şi presupuneri.
  1. Definirea ariei de acţiune a proiectului
  • Declaraţia scopului pentru acţiune;
  • Cerinţe: definire şi colectare;
  • Structura etapizată de lucru.
  1. Managementul timpului şi programarea în timp
  • Definirea activităţii;
  • Ordonarea activităţii;
  • Estimarea duratei de desfăşurare a activităţii;
  • Trasarea diagramei de reţea;
  • Drumul critic.
  1. Planificarea resurselor
  • Identificarea resurselor necesare proiectului;
  • Roluri şi responsabilităţi;
  • Matricea alocării resurselor;
  • Managementul personalului;
  • Constrângeri privind resursele.
  1. Managementul costului şi controlul
  • Tehnici de estimare a costurilor;
  • Tipuri de estimatori;
  • Cheltuieli specifice domeniului IT;
  • Controlul şi gestionarea costurilor;
  • Analiza valorii dobândite.
  1. Managementul comunicării
  • Tratarea aşteptărilor venite din partea stakeholderilor;
  • Consideraţii privind o comunicare eficientă;
  • Planul pentru managementul comunicării;
  • Raportul privind starea proiectului.
  1. Managementul riscului
  • Sursele riscului în cazul unui proiect IT;
  • Toleranţa la risc a stakeholderilor;
  • Identificarea riscului;
  • Cotarea riscului;
  • Factori declanşatori ai riscului;
  • Strategii de răspuns în faţa riscului.
  1. Achiziţionare/aprovizionare şi internalizare (sourcing)
  • Construim sau cumpărăm;
  • Managementul internalizării proceselor (sourcing management);
  • Ciclul de viaţă al achiziţiilor;
  • Documente pentru aprovizionare;
  • Tipuri de contracte şi condiţii.
  1. Metodologiile managementului de proiect
  • Intrarea în scenă (stage-gate);
  • Modelul organizaţional de maturitate a project managementului;
  • Lanţul critic;
  • Metodologiile specifice managementului IT de proiect.
  1. Controlul şi tratarea schimbării
  • Cadrul pentru controlul schimbării;
  • Controlul integrat al schimbării;
  • Procesul de control al schimbării;
  • Instrumente pentru controlul schimbării.
  1. Asigurarea calităţii şi controlul
  • Dezvoltarea calităţii proiectului;
  • Teoriile managementului calităţii;
  • Tehnici şi instrumente de asigurare a calităţii;
  • Testarea proiectului IT.
  1. Finalizarea proiectului
  • Încheierea contractului;
  • Activităţi administrative de încheiere;
  • Ce am învăţat din proiect;
  • Rapoartele unui proiect.
  Descarca prezentare curs
  • 3 zile
  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.
  Descrierea

  IT Project Management

  Am concentrat în acest curs întreaga experienţă dobândită în instruirea specialiştilor IT, fiind astfel extrem de potrivit şi pliat pe nevoile acestora. Absolvenţii acestui program specializat de project management au raportat îmbunătăţiri majore ale abilităţilor de estimare din cadrul unui proiect, şi-au mărit credibilitatea în faţa clienţilor, și-au eficientizat abilităţile de management al riscului, au dezvoltat un control mai bun al ariei de acţiune al unui proiect şi au manifestat o satisfacţie de ansamblu legată de impactul pozitiv al celor învăţate asupra operaţiilor derulate în cadrul companiilor lor.
  Deprindeţi cunoştinţele de bază şi cele mai bune practici specifice metodologiei managementului de proiect aplicate particularităţilor domeniului IT şi stăpâniţi abilităţile necesare livrării unui proiect de IT în timpul, bugetul şi condiţiile stabilite. Examinaţi toate aspectele proiectelor IT, inclusiv a celor hardware, software, privind relaţiile cu furnizorii, comunicarea cu auditorii diferite şi colaborarea cu echipe locale şi echipe distribuite.
  Învăţaţi să stabiliţi aria de acţiune a unui proiect, să stabiliţi şi să gestionaţi aşteptările stakeholderilor, să identificaţi şi să trataţi riscurile asociate şi să atingeţi standardele de calitate. În egală măsură, veţi descoperi şi cum să depăşiţi cele mai des întâlnite capcane ce stau în calea succesului unui proiect IT.

  Cui se Adresează
  • Project managers;
  • Analysts;
  • Developers;
  • Programmers;
  • Testers;
  • IT managers;
  • IT directors;
  • Software engineers;
  • Software architects;
  • Software managers;
  • Testing managers and leaders.
  Obiectivele

  Veți învăța:

  Examinarea ciclului de viaţă al proiectului IT;

  Înţelegerea metodologiilor specifice managementului de proiect;

  Construirea raportului argumentativ, a graficului de lucru şi a bugetului;

  Procurarea de resurse materiale şi umane;

  Identificarea, evaluarea şi tratarea riscului;

  Stabilirea standardelor de calitate.

  Conținutul
  1. Succesul şi eşecul unui proiect IT
  • Motive pentru care proiectele IT eşuează;
  • Motivele care explică succesul unui proiect IT;
  • Cum se planifică succesul unui proiect IT;
  • Proiectele IT: Ce le face diferite?.
  1. Elemente de bază în managementul de proiect
  • Cadrul Institutului de Management de Proiect (PMI’s);
  • Elemente de bază în managementul de proiect;
  • Ciclul vieţii managementului de proiect;
  • Domenii de cunoaştere în MP;
  • Constrângerile triple specifice MP;
  • Tipuri de organizaţii de proiect.
  1. Iniţierea proiectului
  • Selectarea şi prioritizarea proiectului;
  • Dezvoltarea raportului argumentativ;
  • Analiza stakeholderilor;
  • Carta proiectului;
  • Obiectivele proiectului;
  • Constrângeri şi presupuneri.
  1. Definirea ariei de acţiune a proiectului
  • Declaraţia scopului pentru acţiune;
  • Cerinţe: definire şi colectare;
  • Structura etapizată de lucru.
  1. Managementul timpului şi programarea în timp
  • Definirea activităţii;
  • Ordonarea activităţii;
  • Estimarea duratei de desfăşurare a activităţii;
  • Trasarea diagramei de reţea;
  • Drumul critic.
  1. Planificarea resurselor
  • Identificarea resurselor necesare proiectului;
  • Roluri şi responsabilităţi;
  • Matricea alocării resurselor;
  • Managementul personalului;
  • Constrângeri privind resursele.
  1. Managementul costului şi controlul
  • Tehnici de estimare a costurilor;
  • Tipuri de estimatori;
  • Cheltuieli specifice domeniului IT;
  • Controlul şi gestionarea costurilor;
  • Analiza valorii dobândite.
  1. Managementul comunicării
  • Tratarea aşteptărilor venite din partea stakeholderilor;
  • Consideraţii privind o comunicare eficientă;
  • Planul pentru managementul comunicării;
  • Raportul privind starea proiectului.
  1. Managementul riscului
  • Sursele riscului în cazul unui proiect IT;
  • Toleranţa la risc a stakeholderilor;
  • Identificarea riscului;
  • Cotarea riscului;
  • Factori declanşatori ai riscului;
  • Strategii de răspuns în faţa riscului.
  1. Achiziţionare/aprovizionare şi internalizare (sourcing)
  • Construim sau cumpărăm;
  • Managementul internalizării proceselor (sourcing management);
  • Ciclul de viaţă al achiziţiilor;
  • Documente pentru aprovizionare;
  • Tipuri de contracte şi condiţii.
  1. Metodologiile managementului de proiect
  • Intrarea în scenă (stage-gate);
  • Modelul organizaţional de maturitate a project managementului;
  • Lanţul critic;
  • Metodologiile specifice managementului IT de proiect.
  1. Controlul şi tratarea schimbării
  • Cadrul pentru controlul schimbării;
  • Controlul integrat al schimbării;
  • Procesul de control al schimbării;
  • Instrumente pentru controlul schimbării.
  1. Asigurarea calităţii şi controlul
  • Dezvoltarea calităţii proiectului;
  • Teoriile managementului calităţii;
  • Tehnici şi instrumente de asigurare a calităţii;
  • Testarea proiectului IT.
  1. Finalizarea proiectului
  • Încheierea contractului;
  • Activităţi administrative de încheiere;
  • Ce am învăţat din proiect;
  • Rapoartele unui proiect.
  Descarca prezentare curs
  Durată
  • 3 zile
  Dezvoltare Ulterioară
  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.
  Vasile Andreea
  Analist Achiziții – Medimfarm Ploiești
  Am urmat acest curs sperând să îmi îmbunătățesc metodele de negociere. În schimb am avut surpriza ca pe lângă metode de negociere să descopăr multe alte beneficii – schimbarea unghiului de viziune, lărgirea perspectivelor, etc.

  Andrei Botesteanu

  Portfolio Manager

  Am intrat în curs din curiozitate dar am dobândit repede curajul și ideea de a îmbunătăți alinierea dintre business și IT. Este genul de curs la care aș reveni mai departe în carieră. Mulțumesc!
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Organizează o simulare pentru echipa ta
  Organizează o simulare pentru echipa ta