Cere detalii despre curs

     Management de proiect pentru executivi

  Învăţaţi care este ciclul de viaţă al unui proiect şi terminologia de bază aferentă. Aceste cunoştinţe vă vor ajuta în clădirea unei comunicări mult mai eficiente cu echipa de management de proiect. Descoperiţi cele mai bune practici în managementul de proiect și cum le puteți aplica în organizaţia dumneavoastră.

  Acest seminar concentrat vă va ajuta să dobândiţi o perspectivă clară asupra a ceea ce managementul de proiect poate realiza pentru organizaţia dumneavoastră. În calitate de stakeholder şi manager învăţarea principiilor fundamentale ale managementului de proiect vă poate indica cum să diferenţiaţi mai uşor proiectele care se străduiesc să iasă bine de proiectele care sunt de succes. Învăţaţi care este ciclul de viaţă al unui proiect şi terminologia de bază aferentă, aceste cunoştinţe fiindu-vă de un real folos în clădirea unei comunicări mult mai eficiente cu echipa de management de proiect. Descoperiţi cele mai bune practici în managementul de proiect şi asiguraţi-vă că vor fi aplicate şi în organizaţia dumneavoastră. Conştientizaţi rolul dumneavoastră de stakeholder de proiect şi care sunt responsabilităţile ce vă revin.

  • Manageri de proiect;
  • Manageri de proiect asociaţi;
  • Coordonatori de Proiect;
  • Analişti de proiect;
  • Şefi de echipă;
  • Manageri de produs;
  • Manageri de programe;
  • Membrii ai echipei de proiect;
  • Stakeholderi;
  • Senior Manageri;
  • Alte persoane care vor să deprindă arta managementului de proiect.

  Veți învăța:

  • Ciclul de viaţă al proiectului;
  • Cele nouă arii de cunoaştere ale PMBOK®;
  • Concepte şi terminologia de bază ale managementului de proiect;
  • Rolul şi responsabilitatea dumneavoastră ca stakeholder;
  • Rolurile şi responsabilităţile echipei;
  • Definirea ariei de acţiune a proiectului şi stabilirea aşteptărilor;
  • Construirea unui grafic de lucru eficient pentru proiect;
  • Importanţa unui plan privind comunicarea;
  • Cele mai bune practici în managementul riscului;
  • Tratarea schimbării într-un proiect prin intermediul proceselor controlate de schimbare formală.
  1. Cadrul managementului de proiect

  Exploraţi cadrul managementului de proiect potrivit viziunii Institutului de Management de Proiect (PMI), incluzând aici procesele ciclului de viaţă şi ariile de cunoaştere şi identificaţi care sunt procesele centrale şi de facilitare. Pe parcursul acestei secţiuni veţi deveni familiar cu vocabularul specific managementului de proiect.

  • PMI (Institutul de Management de Proiect): Cinci grupuri de proces; Ciclurile de viaţă; Nouă arii de cunoştinţe;
  • Ce este un proiect?
  • Terminologia managementului de proiect.
  1. Iniţierea

  Descoperiţi importanţa analizei în sprijinirea demarării unui nou proiect, în stabilirea ariei de acţiune, evaluarea nevoilor stakeholderilor, identificarea constrângerilor şi a ipotezelor şi crearea unui plan de comunicare.

  • Cinci paşi premergători iniţierii unui proiect;
  • Carta proiectului;
  • Analiza stakeholderilor;
  • Rolurile şi responsabilităţi presupuse de un proiect şi RAM;
  • Finalizarea procesului.
  1. Planificarea

  Învăţaţi cei şapte paşi ai unei planificări de succes şi exersaţi-i dezvoltând o structură de lucru pe categorii, estimări eficiente, schematizarea proiectului şi identificarea drumului critic. Identificaţi, evaluaţi, cuantificaţi şi gestionaţi riscurile prin intermediul unor strategii de atenuare şi planuri de contingenţă. În plus, descoperiţi importanţa proceselor de control ale schimbării formale şi cum să trataţi schimbarea organizaţională ca şi parte componentă a ciclului de viaţă al proiectului.

  • Generalităţi privind managementul comunicării;
  • Elemente de ansamblu în managementul riscului;
  • O privire generică a managementului riscului;
  • Elemente fundamentale în WBS: Descompunerea; Tehnica post-it-ului;
  • Elemente de bază privind programarea activităţilor:
  • Relaţii de precedenţă;
  • Schiţarea reţelei;
  • Analiza drumului critic;
  • Utilizarea diagramei de reţea;
  • Alocarea resurselor;
  • Uniformizarea resurselor;
  • Compresarea graficului de lucru.
  1. Controlul şi finalizarea

  Exploraţi relaţiile existente între planificare, execuţie şi control şi deprindeţi o abordare structurată a procesului de control în cadrul unui proiect. Înţelegeţi cum poate fi folosită valoarea dobândită ca instrument puternic în evaluarea şi relatarea/raportarea condiţiilor curente şi previzionate ale proiectului.

  • Modalităţi de control în cadrul unui proiect;
  • Tratarea aşteptărilor.
  1. Procesul de finalizare

  Investigaţi cele mai bune practici în dirijarea încheierii administrative a unui proiect.

  • Procesul de închidere al unui proiect: închiderea administrativă; închiderea contractului.
  1. Exerciţii

  Pe baza unui studiu de caz propus, veţi lucra individual şi în echipă pentru a determina obiective, dirija analiza stakeholderilor şi pentru a dezvolta o structură pe activităţi şi un plan de management al riscului. Veţi exersa folosind tehnici estimative, analiza de dependenţă şi diagramele de reţea. Veţi lua în considerare aşteptări variate şi competitive din partea stakeholderilor, incluzând în această categorie clientul, sponsorul şi echipa, toate acestea în timp ce veţi dezvolta şi furniza planuri de prezentare a aşteptărilor sub forme din care va beneficia proiectul.

  Descarca prezentare curs
  • 3 zile
  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.
  Descrierea

     Management de proiect pentru executivi

  Învăţaţi care este ciclul de viaţă al unui proiect şi terminologia de bază aferentă. Aceste cunoştinţe vă vor ajuta în clădirea unei comunicări mult mai eficiente cu echipa de management de proiect. Descoperiţi cele mai bune practici în managementul de proiect și cum le puteți aplica în organizaţia dumneavoastră.

  Acest seminar concentrat vă va ajuta să dobândiţi o perspectivă clară asupra a ceea ce managementul de proiect poate realiza pentru organizaţia dumneavoastră. În calitate de stakeholder şi manager învăţarea principiilor fundamentale ale managementului de proiect vă poate indica cum să diferenţiaţi mai uşor proiectele care se străduiesc să iasă bine de proiectele care sunt de succes. Învăţaţi care este ciclul de viaţă al unui proiect şi terminologia de bază aferentă, aceste cunoştinţe fiindu-vă de un real folos în clădirea unei comunicări mult mai eficiente cu echipa de management de proiect. Descoperiţi cele mai bune practici în managementul de proiect şi asiguraţi-vă că vor fi aplicate şi în organizaţia dumneavoastră. Conştientizaţi rolul dumneavoastră de stakeholder de proiect şi care sunt responsabilităţile ce vă revin.

  Cui se Adresează
  • Manageri de proiect;
  • Manageri de proiect asociaţi;
  • Coordonatori de Proiect;
  • Analişti de proiect;
  • Şefi de echipă;
  • Manageri de produs;
  • Manageri de programe;
  • Membrii ai echipei de proiect;
  • Stakeholderi;
  • Senior Manageri;
  • Alte persoane care vor să deprindă arta managementului de proiect.
  Obiectivele

  Veți învăța:

  • Ciclul de viaţă al proiectului;
  • Cele nouă arii de cunoaştere ale PMBOK®;
  • Concepte şi terminologia de bază ale managementului de proiect;
  • Rolul şi responsabilitatea dumneavoastră ca stakeholder;
  • Rolurile şi responsabilităţile echipei;
  • Definirea ariei de acţiune a proiectului şi stabilirea aşteptărilor;
  • Construirea unui grafic de lucru eficient pentru proiect;
  • Importanţa unui plan privind comunicarea;
  • Cele mai bune practici în managementul riscului;
  • Tratarea schimbării într-un proiect prin intermediul proceselor controlate de schimbare formală.
  Conținutul
  1. Cadrul managementului de proiect

  Exploraţi cadrul managementului de proiect potrivit viziunii Institutului de Management de Proiect (PMI), incluzând aici procesele ciclului de viaţă şi ariile de cunoaştere şi identificaţi care sunt procesele centrale şi de facilitare. Pe parcursul acestei secţiuni veţi deveni familiar cu vocabularul specific managementului de proiect.

  • PMI (Institutul de Management de Proiect): Cinci grupuri de proces; Ciclurile de viaţă; Nouă arii de cunoştinţe;
  • Ce este un proiect?
  • Terminologia managementului de proiect.
  1. Iniţierea

  Descoperiţi importanţa analizei în sprijinirea demarării unui nou proiect, în stabilirea ariei de acţiune, evaluarea nevoilor stakeholderilor, identificarea constrângerilor şi a ipotezelor şi crearea unui plan de comunicare.

  • Cinci paşi premergători iniţierii unui proiect;
  • Carta proiectului;
  • Analiza stakeholderilor;
  • Rolurile şi responsabilităţi presupuse de un proiect şi RAM;
  • Finalizarea procesului.
  1. Planificarea

  Învăţaţi cei şapte paşi ai unei planificări de succes şi exersaţi-i dezvoltând o structură de lucru pe categorii, estimări eficiente, schematizarea proiectului şi identificarea drumului critic. Identificaţi, evaluaţi, cuantificaţi şi gestionaţi riscurile prin intermediul unor strategii de atenuare şi planuri de contingenţă. În plus, descoperiţi importanţa proceselor de control ale schimbării formale şi cum să trataţi schimbarea organizaţională ca şi parte componentă a ciclului de viaţă al proiectului.

  • Generalităţi privind managementul comunicării;
  • Elemente de ansamblu în managementul riscului;
  • O privire generică a managementului riscului;
  • Elemente fundamentale în WBS: Descompunerea; Tehnica post-it-ului;
  • Elemente de bază privind programarea activităţilor:
  • Relaţii de precedenţă;
  • Schiţarea reţelei;
  • Analiza drumului critic;
  • Utilizarea diagramei de reţea;
  • Alocarea resurselor;
  • Uniformizarea resurselor;
  • Compresarea graficului de lucru.
  1. Controlul şi finalizarea

  Exploraţi relaţiile existente între planificare, execuţie şi control şi deprindeţi o abordare structurată a procesului de control în cadrul unui proiect. Înţelegeţi cum poate fi folosită valoarea dobândită ca instrument puternic în evaluarea şi relatarea/raportarea condiţiilor curente şi previzionate ale proiectului.

  • Modalităţi de control în cadrul unui proiect;
  • Tratarea aşteptărilor.
  1. Procesul de finalizare

  Investigaţi cele mai bune practici în dirijarea încheierii administrative a unui proiect.

  • Procesul de închidere al unui proiect: închiderea administrativă; închiderea contractului.
  1. Exerciţii

  Pe baza unui studiu de caz propus, veţi lucra individual şi în echipă pentru a determina obiective, dirija analiza stakeholderilor şi pentru a dezvolta o structură pe activităţi şi un plan de management al riscului. Veţi exersa folosind tehnici estimative, analiza de dependenţă şi diagramele de reţea. Veţi lua în considerare aşteptări variate şi competitive din partea stakeholderilor, incluzând în această categorie clientul, sponsorul şi echipa, toate acestea în timp ce veţi dezvolta şi furniza planuri de prezentare a aşteptărilor sub forme din care va beneficia proiectul.

  Descarca prezentare curs
  Durată
  • 3 zile
  Dezvoltare Ulterioară
  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.

  Adrian Mustățea

  Business Unit Manager

  Un curs bine structurat și excelent susținut de d-na Cîmpea. Deși am participat la un curs similar cu câțiva ani în urmă, am descoperit o nouă viziune în ceea ce privește managementul de proiect.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Organizează o simulare pentru echipa ta
  Organizează o simulare pentru echipa ta