Cere detalii despre curs

  Cursul include cinci importante Tehnici ale Calităţii utilizabile în industria producătoare de piese/subansambluri de autovehicule, pentru a obţine satisfacerea celor mai înalte exigenţe/cerinţe ale producătorilor de autovehicule privind calitatea, fiabilitatea şi securitatea produselor subcontractate de ei.(inclusiv conform standardelor ISO/TS 16949, AIAG, VDA)

  Aceste Tehnici ale calităţii acoperă o gamă largă de aspecte esenţiale, începând cu proiectarea constructivă şi tehnologică a calităţii, continuând cu menţinerea sub control statistic a proceselor tehnologice, identificarea, analiza şi eliminarea defectelor potenţiale de concepţie-proiectare şi fabricaţie, evaluarea criticităţii şi evitarea/ corectarea acestor defecte, analiza sistemelor metrologice, etc., şi terminând cu inspecţia „admis/ respins”a produselor fabricate.

  Participanţii la acest curs se vor familiariza cu conceptele specifice acestor Tehnici, vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi necesare aplicării lor, vor lucra în echipă şi vor conştientiza utilitatea, necesitatea, avantajele dar şi limitele/ obstacolele posibile în aplicarea acestor Tehnici.

  Persoanelor care sunt implicate in productia de componente si subansambluri.

  Dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi cu inducerea unor atitudini şi comportamente specifice practicării următoarelor Tehnici ale Calității:

  • Advanced Product Quality Planning (APQP)
  • Statistical Process Control (SPC)
  • Failure Modes,  Effects and Criticality Analysis (FMECA)
  • Measurement System Analysis (MSA)
  • Production Part Approval Process (PPAP)

  Planificarea Avansată a Calităţii Produsului (Advanced Product Quality Planning, APQP)

  Definiţie: ansamblu de tehnici şi instrumente utilizate în scopul realizării unui plan al calităţii produsului care să faciliteze proiectarea şi fabricarea unui produs capabil să satisfacă cerinţele clientului

  1. INTRODUCERE
  • Cum a apărut PACP?
  • Ce este PACP?
  • Ce nu este PACP?
  • Avantajele PACP
  • Condiţii de aplicare cu succes a PACP
  1. TERMENI ŞI DEFINIŢII
  1. CONCEPTE ŞI TEHNICI IMPLICATE DE PACP
  • Concepte şi tehnici
  • Planul de control – cel mai important rezultat al PACP
  1. STRUCTURA PROCESULUI PACP
  • Direcţiile de acţiune ale PACP
  • Obiectivele strategice ale PACP
  • Cele 4 faze şi cele 5 activităţi ale PACP
  • Fazele (sub-procesele) procesului PACP (Fig.4.2.)
  • Faza/ sub-procesul 1 – “Planificarea şi definirea Programului”
  • Faza/ sub-procesul 2 – “Verificarea proiectării şi dezvoltării produsului”
  • Faza/ sub-procesul 3 – “Verificarea proiectării şi dezvoltării procesului”
  • Faza/ sub-procesul 4 – „Validarea produsului şi procesului”
  • Faza “PRODUCŢIE”
  • Cele 7 elemente de bază ale PACP
  1. ACTIVITĂŢILE PACP
  • Planificare (Activitatea I)
  • Proiectarea şi dezvoltarea produsului (Activitatea II)
  • Proiectarea şi dezvoltarea procesului (Activitatea III)
  • Validarea produsului şi procesului (Activitatea IV)
  • Producţie (cu analiza reacţiilor informaţionale, evaluare şi corecţie)
  1. IMPLEMENTAREA PACP
  • Anexa 1 – Unele cerinţe suplimentare relevante pentru PACP, conform ISO/TS 16949:2002
  • Anexa 2 – Planul de control – faze şi structură (conform ISO-TS 16949:2002)
  • Anexa 3 – Model de Plan de control
  Descarca prezentare curs
  • 3 zile
  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.
  Descrierea

  Cursul include cinci importante Tehnici ale Calităţii utilizabile în industria producătoare de piese/subansambluri de autovehicule, pentru a obţine satisfacerea celor mai înalte exigenţe/cerinţe ale producătorilor de autovehicule privind calitatea, fiabilitatea şi securitatea produselor subcontractate de ei.(inclusiv conform standardelor ISO/TS 16949, AIAG, VDA)

  Aceste Tehnici ale calităţii acoperă o gamă largă de aspecte esenţiale, începând cu proiectarea constructivă şi tehnologică a calităţii, continuând cu menţinerea sub control statistic a proceselor tehnologice, identificarea, analiza şi eliminarea defectelor potenţiale de concepţie-proiectare şi fabricaţie, evaluarea criticităţii şi evitarea/ corectarea acestor defecte, analiza sistemelor metrologice, etc., şi terminând cu inspecţia „admis/ respins”a produselor fabricate.

  Participanţii la acest curs se vor familiariza cu conceptele specifice acestor Tehnici, vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi necesare aplicării lor, vor lucra în echipă şi vor conştientiza utilitatea, necesitatea, avantajele dar şi limitele/ obstacolele posibile în aplicarea acestor Tehnici.

  Cui se Adresează

  Persoanelor care sunt implicate in productia de componente si subansambluri.

  Obiectivele

  Dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi cu inducerea unor atitudini şi comportamente specifice practicării următoarelor Tehnici ale Calității:

  • Advanced Product Quality Planning (APQP)
  • Statistical Process Control (SPC)
  • Failure Modes,  Effects and Criticality Analysis (FMECA)
  • Measurement System Analysis (MSA)
  • Production Part Approval Process (PPAP)
  Conținutul

  Planificarea Avansată a Calităţii Produsului (Advanced Product Quality Planning, APQP)

  Definiţie: ansamblu de tehnici şi instrumente utilizate în scopul realizării unui plan al calităţii produsului care să faciliteze proiectarea şi fabricarea unui produs capabil să satisfacă cerinţele clientului

  1. INTRODUCERE
  • Cum a apărut PACP?
  • Ce este PACP?
  • Ce nu este PACP?
  • Avantajele PACP
  • Condiţii de aplicare cu succes a PACP
  1. TERMENI ŞI DEFINIŢII
  1. CONCEPTE ŞI TEHNICI IMPLICATE DE PACP
  • Concepte şi tehnici
  • Planul de control – cel mai important rezultat al PACP
  1. STRUCTURA PROCESULUI PACP
  • Direcţiile de acţiune ale PACP
  • Obiectivele strategice ale PACP
  • Cele 4 faze şi cele 5 activităţi ale PACP
  • Fazele (sub-procesele) procesului PACP (Fig.4.2.)
  • Faza/ sub-procesul 1 – “Planificarea şi definirea Programului”
  • Faza/ sub-procesul 2 – “Verificarea proiectării şi dezvoltării produsului”
  • Faza/ sub-procesul 3 – “Verificarea proiectării şi dezvoltării procesului”
  • Faza/ sub-procesul 4 – „Validarea produsului şi procesului”
  • Faza “PRODUCŢIE”
  • Cele 7 elemente de bază ale PACP
  1. ACTIVITĂŢILE PACP
  • Planificare (Activitatea I)
  • Proiectarea şi dezvoltarea produsului (Activitatea II)
  • Proiectarea şi dezvoltarea procesului (Activitatea III)
  • Validarea produsului şi procesului (Activitatea IV)
  • Producţie (cu analiza reacţiilor informaţionale, evaluare şi corecţie)
  1. IMPLEMENTAREA PACP
  • Anexa 1 – Unele cerinţe suplimentare relevante pentru PACP, conform ISO/TS 16949:2002
  • Anexa 2 – Planul de control – faze şi structură (conform ISO-TS 16949:2002)
  • Anexa 3 – Model de Plan de control
  Descarca prezentare curs
  Durata
  • 3 zile
  Dezvoltare Ulterioară
  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Organizează o simulare pentru echipa ta
  Organizează o simulare pentru echipa ta