Managementul Inițiativelor de Business

Managementul Inițiativelor de Business

Într-un context economico-social care poartă multe semne ale haoticului, managerii organizațiilor sunt obligați să facă organizațiile să supraviețuiască și să se dezvolte.

Asa cum este cunoscut, „Legile lui Murphy” nu sunt rodul doar unui singur personaj, ci există mai mulți „experți” care au enunțat legi, teoreme, axiome, corolare în aceeași colecție pe care, de fiecare dată când o citim, avem un sentiment al cunoscutului: ni s-a întâmplat și nouă …

În domeniul business-ului, am ales ca motiv al acestui articol, Legea I a lui Brier, care spune așa: La  un moment dat, în viața oricărei organizații, stagnarea duce la dispariția abilității acesteia de a reuși.

Această erodare a resurselor și capabilităților este urmarea unui mediu concurențial coroziv, haotic, influențat puternic de globalism, internet și de „efectul fluturelui” (butterfly effect), simbol al impredictibilității (metafora din filosofia chineză afirmă: „dacă un fluture bate din aripi într-un colț al Universului, în altul se naște o furtună”). Această idee este reliefată de Philip Kotler și John A. Caslione în cartea Chaotics (pe care o găsiți la Editura Publica), al cărei subtitlu este extrem de relevant – Management și marketing în era turbulențelor.

O organizație în aceste vremuri haotice trebuie să devină adaptivă, spun autorii, trezind acea capacitate de răspuns (engl. responsiveness) naturală, „built in”, alături de capacitatea de a se mișca ușor între ramurile unor scenarii worst case / best case și intermediare.

Unde trebuie sădită această flexibilitate pentru ca ea să fie eficace în aceste vremuri? Evident că ar trebui să vizeze toate cele 3 componente organizaționale: structura, procesele (operaționale și de control) și cultura. Inițiativele în îmbunătățirea activității (fie că vizează îndreptarea către noi obiective, fie că e vorba despre rezolvarea unor probleme existente) ar trebui să devină un proces cunoscut și stăpânit mai ales de middle management.

Aceștia ar trebui, pe lânga noțiunile de management general și calitatea lor de experți ai domeniului, să stăpânească noțiuni de analiză de business (cu un accent pe analiza proceselor de business) pentru a putea enunța nevoia de business, a înțelege constrângerile organizaționale, a formula o abordare, o viziune asupra soluției și a enunța cerințe complete, coerente în vederea creării unui concept care să stea în picioare. Ar trebui să poată să evidențieze costurile și beneficiile în business dacă inițiativa ar putea fi materializată. Business case-ul este un document care urmărește să prezinte rațiunea pentru care s-ar demara eforturile  care să suporte inițiativa. Conceptul legat de soluția de business este testat din punct de vedere: adecvare în arhitectura de business, acceptare (legat de stakeholders), fezabilitate (tehnică, managerială, economico-financiară) și valoare de business adăugată. Odată ce demararea inițiativei este aprobată, middle-managerul poate juca mai multe roluri: fie de sponsor, fie de manager de proiect, fie de business owner (beneficiar). Iar în îndeplinierea lor sunt fundamentale noțiunile de management de proiect. Acestea ajută managerul să țină sub control proiectul (din orice rol legat de proiect pe care l-ar avea) și să poată să materializeze acea soluție care se apropie cel mai bine de cerințele de business formulate inițial. Nu în cele din urmă, înțelegerea stakeholder-ilor proiectelor înseamnă managementul așteptărilor și implicării acestora,  adecvarea soluției în cadrul organizațional, evaluarea gradului de pregătire (readiness) pe care organizația îl are și acționarea în consecință. Multe proiecte au un impact mare social, ca urmare middle-managerul trebuie să stăpânească elemente de comunicare și marketing al proiectului în cadru intra sau extra organizațional. Nu în cele din urma, în exploatarea soluției, managerul este cel care observă comportamentul soluției și este în stare să articuleze cerințe pentru îmbunătățirea acestora.

Inițiativele în business trebuie înțelese, demarate și ținute sub control de manageri avizați, care să devină apoi motorul adaptării rapide a organizațiilor în care aceștia își desfășoară activitatea. Noi credem că școlirea și antrenarea managerilor de mijloc este cheia. Procesul de îmbunătățire continuă a activității trebuie atât demarat, cât și  făcut să funcționeze neîntrerupt, iar managerii au rolul principal. Deși există de multe ori persoane avizate, care sunt specializate (analiști de business, manageri de proiect), acestea nu întotdeauna sunt disponibile pentru inițiativele de îmbunătățire, sau nu au puterea necesară declanșării unor schimbări. Pot fi însă cooptate ulterior de către managerii avizați pentru o mai bună eficiență.

 

Codrin Dan Nicolau

Consultant, manager de proiect si analist de business cu experienta de peste 15 ani preponderent in domeniul IT&C pe proiecte de anvergura nationala, majoritatea cu finantare USAID,USTDA, EU. Este Project Manager Professional, are studii doctorale in domeniul managementului riscului si masterale in domeniul managementului de proiect si managementului administrarii afacerilor. Este trainer cu experienta din 2004, cu specialitatea management de proiect si analiza de business. Este initiator si membru fondator IIBA Romania Chapter.

Adauga comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *