PROGRAME DE DEZVOLTARE ACCESIBILE

PENTRU INTREPRINDERI MARI - CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ APROAPE GRATUITE

Romania profesionala  – Întreprinderi competitive AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8


Uniunea Europeană isi propune să sprijine marile companii în derularea de programe de formare profesională. In buget intra si cheltuielile cu salariile participantilor la programele de instruire, asadar efortul financiar al Beneficiarului este aproape zero. 

 

Descarca prezentarea in format PDF.

Se finanțează programe de formare:

Pentru Manageri:

 • Competențe antreprenoriale”,
 • “Manager de produs”,
 • “Manager de inovare”,
 • “Manager îmbunătățire procese
 • Activități de business coaching
 • Activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “
 • Evenimente de informare”,
 • Training “PMP”,
 • Cursuri “mini MBA”.

Pentru Resurse Umane:

 • “Manager resurse umane,
 • “Inspector resurse umane
 • Cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii)
 • Activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”,
 • Alte cursuri relevante.

Solicitanți eligibili:

Angajatoriîntreprideri mari, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.

O întreprindere mare reprezintă orice intreprindere care nu se încadrează în categoria Intreprinderilor mici şi mijlocii (IMM -urilor).

Intreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:

 • au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;
 • realizează o cifra de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depaşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

Solicitanții pot depune proiecte doar individual.

Grup țintă eligibil

 • Angajați cu contract individual de muncă cu norma întreaga, care asigură managementul strategic al întreprinderii și care ocupă poziții de management în întreprindere (cum ar fi pozițiile de : manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);
 • Angajați cu contract individual de muncă cu norma întreaga, din departamentele de resurse umane

Numărul minim obligatoriu al persoanelor aparținând grupului țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect) este de 50 persoane. Recomandat 100-200. Peste 201 – punctaj maxim


Exemplu de Proiect

Grup Tinta:

 • Angajati Management – 190 persoane
 • Angajati Resurse umane – 10:

Derulare:

 • Pasul 1
  • Cursuri ANC
  • Cursuri ANC resurse umane
 • Pasul 2
  • Cursuri acreditate PMP CAPM
  • Cursuri “mini MBA”
  • Cursuri informale, workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare”
  • Alte cursuri relevante.

 

Coduri CAEN eligibile:

 • Lista aferentă codurilor CAEN eligibile: Anexa 9 Coduri CAEN.
 • Codul CAEN al activității principale sau secundare eligibila pentru acest apel de proiecte trebuie sa se regăsească in anexa 9 – Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Valoare Proiect:

 • Maxim 500.000 de euro.

Intensitatea ajutorului de stat care nu poate depăși 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților.

Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect este de 250.000 euro.

In cheltuielile eligibile intra si

Salariile pentru orele in care persoanele din grupul ţintă participă la activitatea de formare. Nu se aplica plafoanele salariale stabilite in Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020.