AMDE(C)/ FME(C)A – o eficientă şi utilă tehnică a calităţii

Cursul reprezintă o introducere detaliată în universul celor mai bune practici de planificare, evaluare și analizare a fiabilității unui sistem tehnic (produs, subansamblu, piesă, etc.) în proiectare şi fabricaţie

Acest curs oferă o imagine de ansamblu asupra conceptelor, principiilor, proceselor și analizelor asociate uneia dintre cele mai utile şi eficiente tehnici ale calităţii – AMDE/ FMEA sau AMDEC/ FMECA.

Cursul prezintă concepte, principii şi procese care pot veni în sprijinul organizației prin:

  • Identificarea proactivă a potențialelor defecte în exploatare ale produselor realizate, cu prioritizarea acestora pe baza riscului implicat şi evaluat, în scopul stabilirii acţiunilor preventive necesare în etapa de proiectare (în care eventualele modificări de efectuat în proiect au cel mai mare impact şi cel mai mic cost), dar şi în etapa fabricaţiei de serie .
  • Crearea unor baze de date (actualizabile continuu şi conținând numeroase date şi informații fiabile privind proiectarea şi fabricaţia produselor) care pot contribui în mod esenţial la elaborarea şi îmbunătăţirea planurilor de testare, planurilor de control şi a procedurilor de proiectare și fabricaţie, etc.
  • Conformarea cu cerințele clienţilor, furnizorilor, autorităţilor și ale reglementările în vigoare, prin realizarea de analize și procese de management al datelor eficace și eficiente, utilizând învățămintele desprinse din experiențele dobândite.

Activităţi de instruire:

  • 3 zile training;
  • Examen final.

Recomandări de participare:

Condiții de participare

Nici una

Cursuri ulterioare

  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.

Descarcă prezentarea cursului în format PDF:

eo_failure_mode_effect_analysis

Înregistrare Training
[Form id=”11″]