Tehnici ale Calității

în industria producătoare de piese / subansambluri de autovehicule

Cursul include cinci importante Tehnici ale Calităţii utilizabile în industria producătoare de piese/ subansambluri de autovehicule, pentru a obţine satisfacerea celor mai înalte exigenţe/ cerinţe ale producătorilor de autovehicule privind calitatea, fiabilitatea şi securitatea produselor subcontractate de ei (inclusiv conform standardelor ISO/TS 16949, AIAG, VDA, etc.).

Aceste Tehnici ale calităţii acoperă o gamă largă de aspecte esenţiale, începând cu proiectarea constructivă şi tehnologică a calităţii, continuând cu menţinerea sub control statistic a proceselor tehnologice, identificarea, analiza şi eliminarea defectelor potenţiale de concepţie-proiectare şi fabricaţie, evaluarea criticităţii şi evitarea/ corectarea acestor defecte, analiza sistemelor metrologice, etc., şi terminând cu inspecţia „admis/ respins”a produselor fabricate.

Participanţii la acest curs se vor familiariza cu conceptele specifice acestor Tehnici,  vor dobândi cunoştinţe şi abilităţi necesare aplicării lor, vor lucra în echipă şi vor conştientiza utilitatea, necesitatea, avantajele dar şi limitele/ obstacolele posibile în aplicarea acestor Tehnici.

Obiectivele cursului:

Dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi cu inducerea unor atitudini şi comportamente specifice practicării următoarelor Tehnici ale Calității:

 • Advanced Product Quality Planning (APQP)
 • Statistical Process Control (SPC)
 • Failure Modes,  Effects and Criticality Analysis (FMECA)
 • Measurement System Analysis (MSA)
 • Production Part Approval Process (PPAP)

Activităţi de instruire:

 • 3 zile training;
 • Examen final.

Recomandări de participare:

 • Persoanelor care sunt implicate in productia de componente si subansambluri.

Condiții de participare

Nici una

Cursuri ulterioare

 • Microsoft Project;
 • Managementul riscului;
 • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
 • Abilităţi de Management si Leadership.

Descarcă prezentarea cursului în format PDF:

eo_tehnici_calitate_industrie

Înregistrare Training
[Form id=”11″]