Posts

  7 provocări în managementul de proiect actual

  7 provocări în managementul de proiect actual

  În cele ce urmează, vom prezenta o serie de provocări majore ale managerilor de proiect, provocări determinate mai ales de schimbările de comportamente, atitudini și priorități asociate ultimilor ani. Sunt asociate și potențiale soluții, care pot constitui puncte de plecare pentru modalitățile specifice de rezolvare a acestor provocări.

  1. Gestionarea echipelor remote și hibride

  • Provocare: Coordonarea și gestionarea echipelor care lucrează de la distanță sau într-un mod hibrid, unde unii membri sunt la birou și alții remote.
  • Implicări: Probleme de comunicare, sentiment de izolare a angajaților remote, dificultăți în monitorizarea performanței și menținerea coeziunii echipei.
  • Soluții: Implementarea de tehnologii de colaborare (ex. Slack, Microsoft Teams), setarea clară a așteptărilor, crearea de oportunități pentru interacțiuni sociale virtuale și sesiuni regulate de check-in.
  1. Adaptarea la schimbările rapide ale pieței și tehnologiei

  • Provocare: Nevoia de a răspunde rapid la noile tehnologii și la schimbările din piață, ceea ce poate necesita modificări frecvente ale planului de proiect.
  • Implicări: Revizuirea continuă a priorităților, nevoia de formare continuă pentru echipă și riscul de oboseală a echipei din cauza schimbărilor frecvente.
  • Soluții: Adoptarea unei mentalități agile, implementarea unor procese de feedback continuu, asigurarea unei formări constante și a unui suport adecvat pentru echipă.
  1. Managementul resurselor limitate

  • Provocare: Gestionarea eficientă a resurselor (timp, bani, personal), mai ales în proiectele complexe sau de mari dimensiuni.
  • Implicări: Alocarea greșită a resurselor poate duce la depășirea bugetului, întârzieri și scăderea calității proiectului.
  • Soluții: Utilizarea software-urilor de management al resurselor, planificarea atentă și realistă, monitorizarea continuă a utilizării resurselor și ajustări proactive.
  1. Asigurarea calității și a conformității

  • Provocare: Menținerea standardelor de calitate și asigurarea conformității cu reglementările în vigoare pe durata întregului proiect.
  • Implicări: Procese riguroase de control al calității, riscuri de non-conformitate care pot duce la penalizări legale sau financiare.
  • Soluții: Implementarea unor proceduri standardizate de asigurare a calității, audituri regulate, formarea echipei în privința reglementărilor și a standardelor relevante.
  1. Comunicarea și colaborarea eficientă

  • Provocare: Asigurarea unei comunicări clare și eficiente între membrii echipei și părțile interesate, mai ales în echipele diverse și distribuite geografic.
  • Implicări: Riscuri de neînțelegeri, duplicarea eforturilor, pierderi de informații și scăderea moralului echipei.
  • Soluții: Utilizarea unor platforme de comunicare integrate, clarificarea rolurilor și responsabilităților, organizarea de întâlniri periodice și sesiuni de feedback.
  1. Gestionarea riscurilor și a incertitudinii

  • Provocare: Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în contextul unor medii de afaceri volatile și imprevizibile.
  • Implicări: Riscuri de eșec al proiectului, pierderi financiare și reputaționale, stres și anxietate în rândul echipei.
  • Soluții: Dezvoltarea unui plan de management al riscurilor, utilizarea unor metode de analiză predictivă, formarea unei culturi organizaționale orientate spre gestionarea proactivă a riscurilor.
  1. Integrarea metodologiilor Agile și tradiționale

  • Provocare: Găsirea echilibrului între metodologiile Agile și cele tradiționale (Waterfall) pentru a maximiza eficiența și succesul proiectului.
  • Implicări: Dificultăți în tranziția de la o metodologie la alta, rezistență la schimbare din partea echipei, nevoia de formare suplimentară.
  • Soluții: Evaluarea atentă a nevoilor proiectului și alegerea metodologiei potrivite, formarea echipei în ambele abordări, implementarea treptată a schimbărilor metodologice și evaluarea continuă a eficacității acestora.

  Abordarea acestor provocări necesită o combinație de abilități tehnice și soft skills, adaptabilitate și utilizarea unor instrumente și tehnologii moderne pentru a asigura succesul proiectelor în contextul dinamic actual.

  Agile business analyst
  Agilitatea în Analiza de Business: Cheia Succesului într-o Lume în Continuă Schimbare

  24-26 apr., 4-5 mai,
  09:00-13:00

  Într-o lume în care schimbarea este cea mai constantă variabilă, agilitatea în analiza de business devine un factor esențial pentru supraviețuirea și succesul unei organizații. Agilitatea implică capacitatea unei companii de a se adapta rapid și eficient la schimbări, de a anticipa tendințe și de a inova pentru a rămâne competitivă în piață. Această abordare presupune o perspectivă holistică asupra datelor, proceselor și resurselor, precum și abilitatea de a gândi strategic și de a lua decizii informate într-un timp scurt.

  1. Adaptarea la schimbări și tendințe în mediul de afaceri:

  Agilitatea în analiza de business permite companiilor să își ajusteze rapid strategiile și să se adapteze la schimbările din mediul de afaceri. Aceasta include identificarea noilor oportunități de piață, evaluarea riscurilor și oportunităților, precum și adaptarea la modificările legislative sau tehnologice. Prin utilizarea unor instrumente și tehnici de analiză avansate, companiile pot anticipa tendințele și pot acționa în consecință pentru a-și menține avantajul competitiv.

  1. Optimizarea proceselor și eficiența operațională:

  Agilitatea în analiza de business ajută organizațiile să identifice punctele slabe și să îmbunătățească procesele interne. Acest lucru poate conduce la reducerea costurilor, creșterea eficienței operaționale și sporirea productivității. Analiza de business agilă încurajează implementarea unor metodologii lean și a managementului schimbării pentru a asigura un proces de îmbunătățire continuă.

  1. Creșterea satisfacției clienților și loialității:

  O abordare agilă în analiza de business permite companiilor să răspundă rapid și eficient la nevoile și așteptările clienților. Prin monitorizarea și analiza datelor referitoare la comportamentul și preferințele clienților, companiile pot dezvolta produse și servicii mai bine adaptate nevoilor acestora. Acest lucru poate duce la creșterea satisfacției și loialității clienților, precum și la sporirea cotei de piață și a profitabilității.

  1. Inovarea și dezvoltarea produselor și serviciilor:

  Agilitatea în analiza de business stimulează inovația și dezvoltarea de noi produse și servicii prin identificarea și exploatarea oportunităților emergente. Aceasta include abilitatea de a experimenta, a testa și a ajusta rapid idei și concepte.

  Common issues business analyst
  10 provocări și soluții în Analiza de Business

  13-15, 20-22 mar.,
  15:00-18:00
  Grupă confirmată

  Analiștii de business  sunt adesea considerați o elită a profesioniștilor și sunt căutați de mulți angajatori. Analistul de business este un rol cheie și alături de Managerul de proiect este responsabil pentru succesul sau eșecul oricărui proiect. Analiștii de business  sunt agenți ai schimbărilor organizaționale, sunt influenți și au o importanță strategică semnificativă. Cu toate acestea, rolul de Business Analyst este însoțit de o serie de provocări.

  Majoritatea proiectelor mari se derulează sub presiunea termenelor strânse, adesea sunt tehnice și implică multe părți interesate. Analiștii de business  sunt responsabili pentru obținerea cerințelor de la diferitele  părți interesate, pentru aprobarea acestora, pentru asigurarea faptului că cerințele sunt dezvoltate, testate și implementate în mod eficace. Deși acest lucru poate părea simplu și intuitiv, analiștii de business se confruntă cu mai multiple provocări la fiecare pas al proiectului.

  Unele dintre provocările cheie care ar trebui să fie avute în vedere  pentru a oferi cele mai bune rezultate sunt discutate în acest articol.

  1. Derapajul de conținut

  Derapajul de conținut  apare atunci când se fac modificări privind cerințele convenite, chiar și atunci când acestea  au fost deja identificate, iar graficul de lucru a fost convenit. Ulterior, părțile interesate vin cu o nouă cerință și se așteaptă ca soluția să fie livrată în același timp. Conținutul diferit pune invariabil echipa de proiect sub o presiune nejustificată. Această problemă este mai răspândită în proiectele cu o abordare orientate către plan cu cascadă, deoarece stakeholderii au foarte puține oportunități de a oferi feedback cu privire la soluția dezvoltată. În cazul proiectelor agile (orientate către schimbare), deși planificarea unui sprint ține cont în mod rezonabil de modificările posibile privind cerințele, există în continuare riscul ca să apară modificări importante de conținut.

  Soluție / Acțiune preventivă sugerată

  Urmărirea îndeaproape a disponibilității capacității echipelor pentru a realiza activitățile pe proiect este esențială. O modificare  a caracteristicilor inițiale ar trebui să fie asociată cu resurse suplimentare (timp, capacitate) sau o reprioritizare în funcționalitățile deja planificate.

  2. Schimbări constante ale cerințelor sau a priorității cerințelor

  Este extrem de greu pentru părțile interesate să-și exprime exact nevoile, fie că este vorba de proiectarea interioarelor unei case sau de o aplicație informatică. Există adesea situații în care nevoia nu este clară la început în ceea ce privește detalierea cerinței și gradul de prioritate, iar părțile interesate / utilizatorii nu sunt siguri de funcționalitatea care le este necesară. Ca urmare, cerințele nu sunt definite eficient, necesitând modificări frecvente.

  Soluție / Acțiune preventivă sugerată

  Pentru a reduce numărul de schimbări, primul pas ar trebui să fie înțelegerea motivului care a condus la apariția lor. Apoi, în momentul în care motivul este clar, aplicați procesul de prioritizare a cerințelor, respectiv lucrați asupra celor prioritare. Acest lucru ar îmbunătăți procesul de management al cerințelor. Țineți cont de raportul între valoarea pe care o aduce schimbarea cerințelor și costurile asumate pentru ca schimbarea să aibă loc.

  3. Întârzierea sau lipsa acordului stakeholderilor sau a semnării recepției finale de către aceștia

  Poate  exista o varietate de motive pentru care obținerea   acordului  stakeholderilor ar putea fi întârziată, cum ar fi:

  • Indisponibilitatea stakeholderilor cheie;
  • Implicarea inadecvată a stakeholderilor;
  • Lipsa acordului/consensului cu privire la cerințe.

  Soluție / Acțiune preventivă sugerată

  • Încercați să găsiți înlocuitori pentru stakeholderii cheie și să invitați/interacționați cu el/ea.
  • Pregătiți un business case pentru stakeholderi și obțineți feedback-ul acestora, într-o întâlnire la care participă sponsorul proiectului sau o parte interesată foarte influentă.
  • Solicitați o întâlnire pentru a discuta cerințele și a le agrea – pregătiți procesul-verbal al întâlnirii, distribuiți-l tuturor părților interesate și cereți tuturor să analizeze conținutul pentru a semnala  orice dezacord.

  4. Schimbarea proprietarului afacerii/procesului

  Schimbarea proprietarului de proces reprezintă adesea un risc serios pentru proiect și pentru succesul acestuia. Potențialele probleme pot fi:

  • Schimbarea priorităților;
  • Necunoașterea contextului și nevoilor asociate soluției;
  • Lipsa de asumare pentru inițiativa existentă, deoarece aceasta a fost creată de responsabilul de proces anterior.

  Soluție / Acțiune preventivă sugerată

  • Evaluați permanent probabilitatea schimbărilor în organizație;
  • Temporizați când apar turbulențe;
  • Pregătiți-vă argumentele pentru a justifica valoarea inițiativei pentru noul proprietar de proces.

  5. Obiectivele responsabililor nu sunt aliniate

  Contextul dinamic poate duce la schimbarea nevoilor și a priorităților. Acest lucru poate reprezenta impedimente serioase în progresul proiectului.

  Soluție / Acțiune preventivă sugerată

  • Puteți alege abordarea Agile, situație în care aveți posibilitatea de a prelua funcții pe baza priorității în iterațiile sau sprinturile ulterioare;
  • Folosiți modele de prioritizare – de la cerințe obligatorii la cerințe ”nice to have” – prioritizarea MoSCoW poate fi de mare ajutor.

  6. Modificări de reglementare / factori externi

  Dacă sunteți un analist de businessi într-o industrie reglementată sau în care intervin cerințele de reglementare, atunci trebuie să țineți cont că modificările reglementărilor sau conformitatea pot afecta mai multe sisteme, zone geografice și proiecte în mod diferit.

  Soluție / Acțiune preventivă sugerată

  O înțelegere la nivel înalt a mediului de reglementare al organizației dumneavoastră și a modului în care acesta poate afecta proiectele vă va ajuta să dezvoltați sisteme care respectă cerințele de reglementare cât mai eficient posibil. Acest lucru se poate face în dezvoltarea cerințelor în strânsă interacțiune cu stakeholderii cu experiență în  reglementare și conformare . Dezvoltarea cunoștințelor fundamentale despre domeniu este întotdeauna benefică pentru a fi conștienți de schimbări și impactul acestora.

   7. Lipsa de implicare a părților interesate

  Implicarea și managementul activ al stakeholderilor  sunt, fără îndoială, factori critici de succes pentru orice proiect. Înțelegerea diferitelor părți interesate și a caracteristicilor acestora pot ajuta foarte mult la elaborarea strategiilor pentru a răspunde așteptărilor și preocupărilor acestora.

  Înțelegerea interesului stakeholderilor  și alinierea acestuia la obiectivele proiectului este o responsabilitate importantă pentru profesioniștii în analiză de business. Unele părți interesate pot deveni influente sau dezinteresate pe măsură ce proiectul se dezvoltă. Dacă părțile interesate au un rol critic în proiect, atunci neimplicarea lor va reprezenta un risc serios pentru succesul proiectului.

  Soluție / Acțiune preventivă sugerată

  Este esențial să urmăriți aceste schimbări. Adaptarea tehnicilor de implicare a stakeholderilor  ar trebui luată în considerare ținând cont de impactul potențial pe care îl poate avea asupra proiectului. Harta părților interesate este utilă pentru  eficacitatea  implicării stakeholderilor,  în funcție de interesul și influența lor  asupra proiectului.

  8. Lacune în procesul de management al proiectului

  Unele dintre aceste greșeli comune în procesul de management al proiectului pot face ca proiectul să treacă prin situații  dificile, sarcini nerezonabile și termene de livrare ratate:

  • Planificare inadecvată a riscurilor – Identificarea riscurilor după implementarea noii soluții;
  • Planificarea inadecvată a resurselor – neluarea în considerare a rezervelor (resurse nefacturabile) pentru resursele cheie. În acest caz apar probleme atunci când o resursa este indisponibilă, fapt care pune presiune asupra membrilor echipei prin necesitatea de a prelua activități neplanificate.
  • Planificare inadecvată a analizei de business – Managerii de proiect se grăbesc să înceapă proiectul fără o planificare adecvată a analizei de business . Acest lucru duce la lacune în procesul de analiză și, mai târziu, în proiect.

  Soluție / Acțiune preventivă sugerată

  • Accent mai puternic pe principiile managementului de proiect în activitățile de analiză de business;
  • Rezervă de resurse cu experiență și expertiză similare în domeniu;
  • Solicitați implicare în procesul de planificare a proiectului

  9. Nu se poate justifica investiția

  Măsurarea eficacității  oricărei activități este esențială pentru a ști dacă sarcina aduce valoare adăugată sau nu. Rentabilitatea investiției este una dintre cele mai eficiente metode de evaluare a eficacității  investiției făcute  în orice inițiativă. Analiza de business  nu face excepție de la aceasta. Cunoașterea beneficiilor și costurilor de business le permite profesioniștilor din analiza de business să justifice inițiativele și să planifice activitățile viitoare.

  Soluție / Acțiune preventivă sugerată

  • Cunoașterea modalităților de măsurare a valorii rentabilității prin inițiativele de analiză de business;
  • Evaluarea economiilor rezultate din îmbunătățirea procesului;
  • Creșterea veniturilor datorită modernizării/automatizării tehnice;
  • Apariția unui nou segment de clienți datorită adoptării de noi tehnologii sau automatizării;
  • Îmbunătățirea calității/reducerea defectelor cu beneficii financiare datorită îmbunătățirii procesului

  10. Rezistența la adoptarea noului sistem

  Schimbarea este întotdeauna inevitabilă, dar la fel este și rezistența la schimbare. Este o tendință naturală a multor părți interesate de a încerca să-și păstreze metodele și sistemele neschimbate. Implementarea unei schimbări este întotdeauna dificilă, mai ales dacă sistemul actual este unul cu care utilizatorii au fost obișnuiți de multă vreme, în ciuda defectelor și ineficiențelor sale. Părțile interesate sunt obișnuite cu procesele lor, chiar dacă majoritatea dintre ele necesită timp și sunt manuale. Deci, învățarea asociată unul nou sistem nu este întotdeauna bine primită. De fapt, uneori, unii stakeholderi luptă până la final pentru a respinge lansarea noului sistem.

  Soluție / Acțiune preventivă sugerată

  • Evidențiați beneficiile noului sistem pentru utilizatori;
  • Demonstrați utilizatorilor beneficiile – ușurință în utilizare, caracteristici/funcționalități îmbunătățite, ajutor  în efectuarea sarcinilor zilnice;
  • Oferiți sprijin în procesul de tranziție;
  • Construiți relații de încredere cu utilizatorii.

   

  Profesia de analist de afaceri este una strategică, iar provocările asociate acesteia sunt de anvergură. Provocările sunt zilnice și au diferite niveluri de complexitate. Însă cele de mai sus sunt cele mai des întâlnite.

  Adaptare după: 10 Business Analysis Challenges and Recommended Solutions
  https://www.iiba.org/business-analysis-blogs/10-business-analysis-challenges-and-recommended-solutions/

  Personal

  Mircea Mihai

  Fondator

  Ideea este să mori tânăr, cât mai târziu cu putință.

  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Organizează o simulare pentru echipa ta
  Organizează o simulare pentru echipa ta