7 Provocări cheie pentru Managementul Contractelor în 2022

  28-29 nov, 12-13, 19-20 dec.,  14.00-17.00
  Grupă confirmată

  Context 

  Este corect să spunem că ultimii ani au fost caracterizați  de provocări dureroase în managementul contractelor, datorită accelerării incertitudinii, care a fost însoțită de volatilitate, complexitate și ambiguitate.
  Lecția principală pentru Managerii de Contract este că nevoia de viteză  este acum noua normalitate. Iar această viteză se translatează în următoarele:

  1. Este necesară o mai bună informare pentru a fi mai bine pregătiți.
  2. Informațiile trebuie să fie livrate rapid acolo unde sunt necesare pentru luarea deciziilor.
  3. Adaptabilitatea, agilitatea, anticiparea, creativitatea, reziliența și receptivitatea sunt cruciale.

  În articol vom discuta câteva provocări cheie pe care managerii de contracte ar putea fi nevoiți  să le ia în considerare, să le planifice și să le abordeze.
  Să reținem că nu toate riscurile sunt negative și au nevoie de minimizare și atenuare. Unele riscuri sunt pozitive și pot duce la oportunități care trebuie valorificate și maximizate.
  Indiferent dacă s-au pregătit sau nu modalități de a răspunde unora dintre aceste provocări, este probabil să fie nevoie de mai multă rapiditate, frecvență, profunzime și/sau amploare decât se exercită  de obicei.
  De ce este necesar acest lucru? Pentru că situațiile pot apărea pe nesimțite , dar escaladează foarte repede, prinzând oamenii nepregătiți.
  Merită să fii cât mai bine pregătit posibil, acceptând în același timp că nu există nicio garanție că orice răspuns planificat la o anumită situație va fi eficace.
  Nu este un moment în care să dai greș pentru ca nu a fost timp să faci lucrurile ca la carte.
  Riscul trebuie tratat frontal, cu acțiuni bine gândite , nu cu apatie și inacțiune.

  7 provocări pentru managerii de contracte pentru 2022

  Următorul set de puncte nevralgice  pentru managerii de contract în 2022 îl considerăm ca având un caracter de generalitate. Nu constituie o listă exhaustivă și, cu siguranță, există alte provocări în diferite industrii și zone geografice. Unele organizații poate nu au experimentat înainte astfel de provocări,  sau nu foarte acut, însă e foarte probabil să o facă în viitorul apropiat.
  Deși abordarea problemelor este prezentată într-o succesiune logică, atât ordinea, cât și relevanța fiecărei provocări pot fi decise de organizație după cum consideră de cuviință.

  Provocarea 1: Verificați încadrarea în categoria ”critică” a furnizorilor și   contractelor

  Furnizorii critici sunt cei care furnizează produse și/sau servicii de care organizația  nu se poate lipsi. Contractele care reglementează furnizarea acestor produse sunt critice.
  Deoarece lucrurile se schimbă în timp și înregistrările pot să nu fie actualizate, pentru gestionarea riscurilor, merită să verificăm în mod regulat dacă furnizorii și contractele desemnate în prezent ca fiind  critice își mențin statutul, precum și dacă alți furnizori și contracte ar trebui să fie desemnate drept critice.
  Această activitate trebuie făcută ca pas fundamental pentru câteva dintre următoarele provocări.

  Provocarea 2: Înțelegeți ce se întâmplă în lume și cum poate fi  afectată organizația

  Pentru Managerii de Contract, există situații externe și interne care ar putea afecta organizația, fie direct, fie indirect, impactând într-o oarecare măsură furnizorii sau contractele critice.
  Situațiile externe pot include:

  • Schimbări politice , manifestări de forță , escaladări ale unor situații tensionate;
  • Schimbări ale climatului corporativ , incluzând  transformarea digitală, schimbarea legislației și exploziile de date;
  • Tulburări civile;
  • Conflicte militare și provocări;
  • Scandaluri care implică mită, corupție, fraudă și infracțiuni legate de drepturile  omului;
  • Evenimente meteorologice catastrofale;
  • Impunerea de noi legislații și reglementări;
  • Litigii împotriva organizației.

  Situațiile interne pot include:

  • Achiziția, fuziunile sau preluarea de către alte organizații;
  • Vânzarea unor părți ale organizației către alte organizații;
  • Reorganizarea sau închiderea unor părți ale organizației;
  • Modificări ale managementului executiv, strategiilor organizaționale sau țintelor de piață;
  • Externalizarea diferitelor funcții organizaționale;
  • Litigii inițiate de organizație .

  Astfel de situații trebuie descoperite, documentate și urmărite atunci când sunt relevante pentru activitățile de management al contractelor. Efectele potențiale trebuie anticipate și trebuie propuse și planificate abordări viabile de atenuare.
  Aceste situații pot reprezenta un grad mare de incertitudine. Problema  incertitudinii  este că poate fi cu greu măsurată, controlată sau atribuită o probabilitate de apariție și este imprevizibilă și în ceea ce privește evoluțiile viitoare.
  Din acest motiv, există o corelație puternică între incertitudine și risc, în ciuda faptului că acestea sunt la poli opuși . Existența incertitudinii oferă baza pentru anticiparea rezultatelor viitoare ale riscurilor care sunt măsurabile, controlabile, probabilistice și previzibile.
  Două cauze majore ale incertitudinii sunt zecile de conflicte armate care progresează în prezent în întreaga lume, precum și climatul politic.
  Implicațiile și consecințele sunt în mare parte localizate în țările în cauză, cu unele efecte secundare asupra vecinilor  apropiați sau îndepărtați. Unele dintre conflictele mai mari au atât efecte regionale, cât și, ocazional, globale.
  Rețineți că riscul poate însoți și certitudinea. Un exemplu este volumul în continuă creștere de legislație, reglementări și alte politici guvernamentale care aplică sancțiuni aspre organizațiilor pentru neconformare.
  Luați în considerare exemple recente, cum ar fi introducerea GDPR și diferitele investigații privind comportamentul companiilor mari de tehnologie precum Facebook și Google.
  Certitudinea se aplică aici deoarece atât obligațiile, cât și penalitățile vor fi precizate clar; riscurile provin din nerespectarea accidentală sau deliberată a cadrului de reglementare.

  Provocarea 3: Verificați viabilitatea furnizorilor critici

  În funcție de exact ce situații sunt descoperite în timpul Provocării 2 cu privire la orice furnizori critici, poate fi nevoie de verificări mai frecvente  și/sau intense ale viabilității acestor furnizori, proporționale cu potențialul de risc anticipat al respectivelor situații pentru acei furnizori.
  Efectele evenimentelor meteorologice extreme, tulburările civile din cauza alegerilor sau a altor situații politice, dificultățile economice generale, încălcarea legii și a ordinii, eșecul sau distrugerea infrastructurii cheie și așa mai departe pot avea, de asemenea, impact asupra viabilității furnizorului.
  Principala preocupare aici este perturbarea furnizării de resurse naturale, alimente și produse manufacturate, precum și transportul și livrarea acestora către clienți.
  Scopul ar trebui să fie acela de a determina riscul ce ar rezulta  pentru organizație în cazul încetării, complete sau parțiale, a furnizării de produse și/sau servicii critice de la furnizori, și, ulterior, să permită luarea în considerare și aplicarea abordărilor de atenuare.

  Provocarea 4: Verificați eficacitatea contractelor critice

  Ca și în cazul furnizorilor critici, situațiile descoperite în cadrul Provocării 2 pot avea un rezultat negativ sau pozitiv asupra eficacității contractelor critice în mai multe privințe:

  • Adecvare: contractul este deja capabil să facă față sau să răspundă acestor noi situații?
  • Flexibilitate: contractul este adaptabil la o serie de situații fără a necesita modificări?
  • Posibilitate de schimbare: contractul poate fi modificat rapid pentru a răspunde noilor  situații?
  • Capacitate de reziliere: contractul poate fi reziliat anticipat dacă este absolut necesar?

  Acesta este un alt domeniu în care mediul de reglementare în schimbare are efecte și, prin urmare, managerii de contract ar trebui să identifice contractele cheie și orice modificări care trebuie făcute acestora. Unele contracte critice ar putea necesita actualizare pentru a specifica aplicabilitatea anumitor legislații sau obligații în temeiul unei astfel de legislații.
  În cazul în care sunt identificate deficiențe într-un contract deosebit de critic, ar trebui să aibă loc discuții cu părțile interesate relevante pentru a determina abordări de soluționare a problemelor.
  Apoi pot avea loc discuții cu celelalte părți privind modificarea acestuia pentru a-i crește eficacitatea în viitor, sau rezilierea înainte de termen și, eventual, negocierea unui contract mai eficace cu același furnizor sau cu un alt furnizor.

  Provocarea 5: Verificați conformitatea cu reglementările organizației

  Noi legi, reglementări și politici aplicabile organizațiilor de toate tipurile intră în vigoare tot timpul, astfel încât managerii de contract trebuie să țină mereu cont de imaginea de ansamblu a respectării contractelor. Acest mediu de reglementare în schimbare s-ar putea aplica unei organizații, de exemplu:

  • În țara în care este înregistrată;
  • În țările sau regiunile în care își desfășoară activitatea;
  • Dacă prelucrează datele personale ale rezidenților din anumite țări sau regiuni;
  • Dacă obţine anumite tipuri de produse;
  • Dacă dorește să exporte anumite tipuri de produse în anumite țări;
  • Dacă dorește ca anumite tipuri de produse să fie folosite de cetățenii anumitor țări, indiferent de locul în care locuiesc acele persoane.

  Pentru a fi conformă cu acest mediu de reglementare larg răspândit, o organizație trebuie să cunoască mai întâi legile, reglementările și politicile aplicabile, apoi obligațiile și sancțiunile aplicabile pentru non-conformare. Aceste informații sunt furnizate, cel mai probabil, de echipa juridică internă sau externă a organizației.
  Este esențial ca aceste informații să fie colectate, documentate și actualizate atunci când este necesar și puse la dispoziția managerilor de contract ai organizației, care pot discuta detaliile cu părțile interesate relevante pentru contractele aplicabile.
  Managerii de contract și părțile interesate pot stabili apoi mecanisme care să permită organizației să respecte obligațiile de reglementare aplicabile fiecărui contract.
  Multe guverne își consolidează capacitățile de control al conformării la reglementări. Este de așteptat , de asemenea, ca aceste organisme să-și îndeplinească rolul  mult mai bine decât au făcut-o până acum , prin identificarea, nominalizarea  și incriminarea celor care nu se conformează, aplicând pedepse adecvate nivelului de neconformare , astfel încât să acționeze ca un factor de descurajare pentru cei  care ar putea fi înclinați să acționeze în mod similar.

  Provocarea 6: Implicarea stakeholderilor contractului și menținerea lor

  Stakeholderii contractului sunt persoane sau grupuri cu un interes personal în obiectul contractului. Acest interes s-ar putea referi la proprietatea contractului din perspectivă bugetară sau operațională, în calitate de utilizator al produselor și serviciilor contractate, în calitate de aprobator al acceptării termenilor și condițiilor etc.
  Managerii de contracte se bazează de obicei pe implicarea părților interesate în diferite activități de gestionare a contractelor. Acest lucru poate varia de la furnizarea de îndrumări cu privire la motivul și modul în care un contract trebuie modificat până la validarea performanței furnizorului.
  Fiecare organizație conține bisericuțe, facțiuni, critici, recalcitranți, sabotori și, în general, nemulțumiți . Mulți au poziții înrădăcinate, agende separate și conflictuale, o mentalitate tip „eu ce câștig din asta ” sau atribute care nu sunt propice pentru a lucra pentru o cauză comună. Alții, desigur, sunt mai mult decât pregătiți să facă tot ce este necesar pentru a duce treaba la bun sfârșit.
  În timp ce dezacordul poate fi profesional, personal, politic sau prezumțios, iar obținerea unui consens asupra unei anumite chestiuni poate fi foarte dificilă, cheia pentru a implica părțile interesate și a le menține acolo este comunicarea:

  • Informați-i pe deplin cu privire la beneficiile participării lor la activitățile de gestionare a contractelor;
  • Furnizați o notificare prealabilă cu privire la activitățile planificate;
  • Obțineți feedback cu privire la performanța furnizorului și a contractului;
  • Ascultați preocupările lor cu privire la orice probleme operaționale sau de altă natură care trebuie abordate;
  • Oferiți feedback despre progresul în abordarea preocupărilor lor:
  • Mulțumiți-le în mod regulat pentru eforturile depuse în asigurarea unui contract de succes;
  • Nivelurile ridicate de implicare între managerii de contract și stakeholderi ar trebui să conducă la o mai bună înțelegere  a rolului și a motivațiilor fiecărei părți  și să ofere sprijin reciproc, ceea ce este întotdeauna un lucru bun.

  Provocarea 7: Faceți față volumului de muncă de gestionare a contractelor

  Întotdeauna par să înceapă mai multe contracte decât cele care se finalizează. Fiecare contract nou considerat critic sau suficient de important pentru a justifica un management activ, adaugă o serie de activități de inițiere, suplimentar propriului set de activități curente.
  Unele contracte care expiră sau se încheie adaugă, în mod similar, o serie de activități de închidere la volumul de muncă programat. De asemenea, unele contracte ar putea neceista noi activități în perioada  de după expirare sau încetare.
  Deci, cum se descurcă un manager de contract cu un inventar din ce în ce mai mare de contracte active? Să ne uităm la modul în care sistemele de urmărire a contractelor și soluțiile dedicate pot ajuta.
  În primul rând, păstrați înregistrări ale conținutului și volumului muncii, cum ar fi un calendar al activităților programate, inclusiv vacanțele planificate, trainingul, foile de pontaj, calculul diferitelor statistici și tendințe, plus orice altceva ușor de adunat care prezintă o imagine clară asupra efortului asociat.
  În al doilea rând, propuneți și bugetați  o serie de opțiuni care pot ajuta la atenuarea situației. Unele opțiuni pot include:

  1. Obțineți personal mai instruit;
  2. Obțineți mai mult personal și instruiți-l;
  3. Obțineți tehnologie mai bună, inclusiv software dedicat managementului contractelor;
  4. Utilizați mai bine tehnologia existentă;
  5. Automatizați mai multe procese;
  6. Optimizați mai multe procese;
  7. Implementați câteva procese noi;
  8. Reduceți numărul de contracte gestionate activ.

  În al treilea rând, discutați situația și soluțiile propuse cu conducerea echipei de management al contractelor. Căutați recunoașterea problemelor legate de volumul de muncă și conveniți asupra celor mai viabile abordări pentru a le rezolva.
  În al patrulea rând, urmăriți  procesele de business pentru a informa conducerea organizației cu privire la probleme și soluțiile  recomandate .
  În timp ce primele patru opțiuni de mai sus sunt adesea limitate de costurile implicate, restul de obicei nu implică costuri suplimentare, așa că sunt mult mai acceptabile pentru organizație, dacă nu neapărat pentru Managerii de Contract afectați.
  Unele, toate sau niciuna dintre opțiunile propuse ar putea fi aprobate și implementate. Depinde de bugetul disponibil, prioritățile organizaționale și așa mai departe.
  În al cincilea rând, indiferent de succesul  implementării  unei soluții aprobate, luați măsuri pentru a minimiza distragerile care împiedică atingerea obiectivelor. Există o mulțime opțiuni , care includ:

  • Configurați ore „nu deranja” în sistemul de calendar sau sistemul de prezență utilizat;
  • Setați telefoanele de birou și mobile la mesageria vocală în perioadele „nu deranja”;
  • Stabiliți ore în afara perioadelor „nu deranja” pentru a verifica e-mailurile;
  • Răspundeți în mod corespunzător la e-mailurile care necesită atenție imediată, în caz contrar, confirmați primirea și anunțați când se poate aștepta un răspuns adecvat.

  În cele din urmă, setați priorități  pentru a separa elementele „must” de restul, ținând  cont de termenele limită deja stabilite.
  Nu există o soluție universală pentru această problemă universală. Ccombinația de circumstanțe, buget, priorități și personalități unice pentru organizație va determina exact ce poate și ce nu poate face un manager de contract cu privire la problemele legate de volumul de efort implicat.

  Rezumat

  Se pare că singura certitudine despre viitor este că viitorul este incert. Neprevăzutele se manifestă în continuare, sfidând adesea logica, practica consacrată, bunele maniere și bunul simț.
  Abordarea reactivă – agilitatea – poate găsi oportunități de exploatare într-un astfel de mediu, dar riscul este uneori prea mare, iar soluțiile nu aduc rezultate satisfăcătoare.
  Managerii de contracte se confruntă cu propriul lor set de provocări și riscuri deosebite, un microcosmos al entropiei globale generale.
  Crearea planurilor de management al contractelor și programarea activităților necesare pentru a aborda aceste provocări este esențială. Acest lucru în sine se va adăuga la provocarea de a face față sarcinilor de lucru semnificative ale managerului  de contract tipic. Părțile interesate contractuale ar trebui să fie informate cu privire la orice așteptare suplimentară privind implicarea lor în abordarea provocărilor.
  În acest articol, am subliniat provocările cheie așteptate pentru managerii de contracte în 2022 și am sugerat abordări pentru a le face față. Totuși, în ultimă instanță, depinde de managerii de contract, de echipele lor și de părțile interesate să își definească propria soluție prin adaptarea unor principii la specificul provocărilor pe care le identifică ei înșiși.

  Adaptare după: 7 Key Challenges for Contract Managers in 2022
  https://www.gatekeeperhq.com/blog/7-key-challenges-for-contract-managers-in-2022

  Limitele RACI – și o modalitate mai bună de a lua decizii

  Business Analysis – Managementul cerintelor

  6-8 dec., 9:00-17:00
  Grupă confirmată
  Training cu prezență fizică

  Mediul de afaceri ambiguu de astăzi necesită ca organizațiile să ia în considerare noi abordări pentru structurarea rolurilor decizionale.
  Luarea și executarea deciziilor este fundamentul funcționării organizațiilor. Cu cât o companie poate adopta mai repede alegeri de înaltă calitate, cu atât mai multă valoare poate oferi. Cu toate acestea, un studiu recent a constatat că 80% dintre organizații raportează dificultăți în luarea deciziilor.
  Multe organizații încearcă să clarifice drepturile de decizie folosind RACI, care reprezintă cele patru roluri pe care le joacă părțile interesate:

  • Executant (Responsible),
  • Responsabil (Accountable),
  • Consultat (Consulted) și
  • Informat (Informed).

  Cu toate acestea, adesea modelul RACI mai degrabă înrăutățește lucrurile.

  Mai jos, prezentăm patru capcane majore ale modelului:

  1. Nu există un decident clar

  Dacă ești nominalizat ca executant sau responsabil pentru o decizie, ai putea lua acea decizie? Dar dacă ai avea rolul de persoană consultată? Folosind modelul RACI, prea multe părți interesate ajung să aibă dreptul de a vota  sau dreptul de veto. Deși este utilă implicarea oamenilor în decizii, acest lucru funcționează doar atunci când doar câțiva participanți au dreptul de a vota.

  Restrângeți lista factorilor de decizie.

  1. Orchestrarea slabă a părților interesate

  Când  a fost ultima data când, luând o decizie, ați planificat cine va avea ce fel de aport și când? RACI nu doar că produce ambiguități privind cine decide și ce fel de input este necesar, ci și când este necesar.
  Aduceți părțile interesate pentru a oferi contribuția adecvată la momentul potrivit, fără a genera birocrația care diminuează calitatea deciziilor. Definiți mai întâi punctele cheie de colaborare și coordonare și planificați pornind de la acestea.

  1. Practici slabe de delegare

  Cu RACI, chiar și atunci când deciziile sunt delegate unor colegi mai puțin experimentați (o practică excelentă), ei de multe ori nu se simt împuterniciți să ia decizia finală – să nu mai vorbim de o recomandare – fără siguranța de a fi sprijiniți de toate părțile consultate și de a avea susținerea superiorilor lor. În cele din urmă, decizia delegată este adesea escaladată către nivelul managerial superior, generând pierderi de timp și frustrări legate de lipsa de putere.

  Liderii ar trebui să participe doar la luarea deciziilor critice, să decidă în mod explicit în ce să fie implicați, apoi să delege restul. Pentru a face acest lucru, alegeți decidenți clari și responsabili și conveniți asupra protocoalelor de escaladare. Asigurați-vă că, dacă utilizați termenii de executant și responsabil, este clară semnificația acestora pentru toți cei implicați.

  1. Management ineficient al întâlnirilor

  În ciuda numărului de întâlniri „critice” la care liderii participă, cei mai mulți directori descriu experiențele ca fiind lipsite de valoare adăugată. Managementul ineficient al întâlnirilor generează întâlniri ineficace — multe puncte de pe ordinea de zi nu reușesc să clarifice dacă: e necesară o decizie, e necesar să fie dezbătute,  sau sunt pur și simplu pentru a furniza informații. Această lipsă de claritate asociată cu RACI duce adesea la mai multe întâlniri, mai multe informații și mai multe prezentări.Este esențial ca organizațiile să includă câteva comportamente cheie atunci când planifică o întâlnire. În primul rând, clarificați scopul acesteia: luarea deciziilor (acțiunea), discuția (considerarea/rezolvarea problemelor) sau partajarea bidirecțională a informațiilor (conștientizarea). Şedinţele de decizie ar trebui să aibă în primul rând, dacă nu exclusiv, decizii pe ordinea de zi. De asemenea, amintiți-vă că nu orice decizie are nevoie de o întâlnire.

  Un cadru alternativ

  Pentru a evita aceste capcane, recomandăm o alternativă la RACI numită DIAE (DARE în engleză), care constă în alte 4 roluri:

  • Decidenți (Deciders)
  • Persoane de Influență (Advisers)
  • Persoane de Analiză (Recommenders)
  • Persoane de Execuție (Execution stakeholders).

  Decidenții: “Noi luăm deciziile”

  • Sunteți singurii care aveți drept de vot (în multe situații există un singur decident);
  • Stabiliți dacă la momentul deciziei este necesară prezența altor roluri
  • Clarificați modul de interacțiune cu părțile interesate și dacă este necesară o întâlnire

  Persoane de influență: „Avem o voce importantă în discuție”

  • Influențați decizia (adesea cu vehemență)
  • Nu puteți amâna decizia prin solicitarea de mai multe date, analize sau dezbateri

  Persoane de Analiză : „Explorăm și identificăm opțiunile”

  • Efectuați analize, explorați variante și clarificați argumentele pro și contra
  • Oferiți mai multe opțiuni și perspective
  • Puteți invita și alți experți care să contribuie

  Persoane de Execuție: „Noi ducem la îndeplinire deciziile”

  • Implementați decizia și, prin urmare, trebuie să fiți informați
  • Adresați întrebări de clarificare sau identificați provocări asociate implementării

  Deși este contraintuitiv, poate fi utilă implicarea mai mulțor oameni în luarea unei decizii, dar numai atunci când rolurile sunt clar articulate.
  Acordați mai multora dreptul de a contribui.
  Dar doar câtorva dreptul de a vota.
  Și nu folosiți RACI.

  Lean Six Sigma Green Belt
  10 lucruri pe care ar trebui să le știți despre Six Sigma

  „Six Sigma”, după cum știți deja, este o abordare/metodologie adoptată de companii pentru a reduce defectele, îmbunătățind astfel veniturile și crescând satisfacția clienților. În acest articol vom analiza câteva fapte cheie pe care ar trebui să le știți despre „Six Sigma”.

  1. Six Sigma este considerată o filozofie: stabilește orice proces ca fiind o relație între o variabilă de ieșire „y” și mai multe variabile de intrare „x”. Întreaga filozofie se axează pe identificarea, analizarea și controlul diferitelor „x” pentru a menține  „y” în  intervalul dorit.

  y=f(xi)

  Unde y este variabila de ieșire sau rezultatul procesului și xi sunt variabilele de intrare care afectează performanța procesului y.
  Numărul de variabile de intrare va diferi în funcție de natura procesului și a variabilei de ieșire.

  1. „Six Sigma” este un set de instrumente: această abordare definește Six Sigma ca fiind un set de instrumente statistice și de management, care atunci când sunt aplicate împreună ajută un proces să elimine variațiile și să reducă defectele. Unele dintre instrumente includ controlul statistic al proceselor, diagramele de control, FMEA, maparea proceselor, proiectarea experimentelor, testarea accelerată a duratei de viață, testarea ipotezelor etc.
  2. „Six Sigma” este o metodologie: consideră că toată munca poate fi abordată ca procese care pot fi definite, măsurate, analizate, îmbunătățite și controlate. Folosește cele două metode: DMAIC – Definiți, Măsurați, Analizați, Îmbunătățiți și Controlați pentru îmbunătățirea și corectarea procesului și DMADV – Definiți, Măsurați, Analizați, Proiectați și Validați pentru proiectarea și reproiectarea procesului. Practic Six Sigma face următoarele trei acțiuni pentru a-și atinge rezultatele: îmbunătățirea procesului, proiectarea și reproiectarea procesului și controlul procesului.
  3. „Six Sigma” măsoară: la nivel mondial, performanța Six Sigma înseamnă mai puțin sau egal cu 3,4 defecte per milion de oportunități (DPMO). Tabelul de mai jos este foarte important pentru înțelegerea Six Sigma:

  NIVEL SIGMA

  DPMO

  PERFORMANȚA PROCESULUI

  1

  500000

  50%

  2

  308537 65%
  3 66807

  93%

  4

  6210 99,4%

  5

  233

  99,976%

  6 3,4

  99,9997%

  Nivelurile Six Sigma și defectele aferente per milion de oportunități (DPMO)
  În scopul realizării controlului procesului, se utilizează distribuția normală și abaterea standard. Orice variabilă de ieșire este reprezentată într-o distribuție normală care marchează 3 unități de abatere standard de la punctul central (medie). Un proces tipic „Six Sigma” are 99,9997% din valorile sale între limitele +3σ și -3σ.

  1. „Six Sigma” urmează tehnici de îmbunătățire a proceselor bazate pe fapte. Orice lucru care ar trebui îmbunătățit este definit într-un format măsurabil și apoi analizat în vederea îmbunătățirii. În acest scop, se utilizează tehnici și concepte din probabilitate, statistică și cercetare operațională etc. Astfel, se întipărește cultura „gândirii statistice” și „luării deciziilor obiective (sau bazate pe date)” în cadrul organizației.
  2. „Six Sigma” urmează o abordare bazată pe proiecte. Fiecare problemă sau un grup înrudit de probleme care afectează un anumit rezultat este definit ca un proiect inițiat pentru îmbunătățire. Mai multe astfel de proiecte sunt inițiate și gestionate pentru îmbunătățirea  unei linii de produse, a serviciilor sau a organizației. Fiecare proiect este condus de o echipă interfuncțională care este instruită pe mai multe aspecte, inclusiv conceptele Six Sigma.
  3. „Six Sigma” necesită un sprijin foarte puternic și consecvent din partea managementului de top pentru a deveni strategia de management. În caz contrar, există un risc uriaș ca Six Sigma să fie perceput eronat, ca fiind doar un instrument de îmbunătățire a proceselor la scară mică.
  4. „Six Sigma” urmează o structură sau o definire a rolurilor diferită de structura organizațională existentă. Rolurile sunt Project Champion, Master Black Belt, Black Belt și Green Belt. Rolurile, precum și și contribuția lor la proiecte Six Sigma sunt predefinite.
  5. Beneficiile Six Sigma sunt semnificative!

  Unele dintre acestea sunt:

  • Nivelurile îmbunătățite de satisfacție a clienților;
  • Creșterea veniturilor;
  • Reducerea costurilor;
  • Variația redusă a procesului;
  • Creșterea moralului angajaților, mai multă implicare și asumare.
  1. Six Sigma își propune să transforme toate beneficiile în unele tangibile și să le transforme în economii monetare. Acesta este motivul pentru care multe organizații folosesc Six Sigma ca strategie de management și obțin un succes semnificativ în ceea ce privește veniturile, cota de piață și avantajul competitiv.

   

  Adaptare după 10 Things You Should Know About Six Sigma.
  https://www.whatissixsigma.net/10-things-about-six-sigma/.

  15 adevăruri despre managementul de proiect de azi

  O sinteză a unor realități care pot pune într-o lumină nouă activitatea managerului de proiect

  În contextul dinamicii actuale a organizațiilor, un management de proiect performant este o condiție obligatorie pentru succesul acestora. Este adevărat că managerul de proiect nu trebuie să fie academician. Dar trebuie să fie un bun administrator al complexității și incertitudinii. El trebuie să facă față în mod constant cerințelor în continuă schimbare, să implice managementul, să negocieze cu părțile interesate interne și externe, să gestioneze furnizorii și să facă toate acestea în timp ce coordonează și controlează totul. Sună epuizant, nu-i așa?
  În continuare prezentăm cele 15 adevăruri pe care managerii de proiect trebuie să le cunoască în 2022:

  I. 12% din resursele sunt irosite din cauza managementului defectuos al proiectului

  Se estimează că aproape 54% din organizațiile care lucrează la proiecte nu reușesc să-și urmărească eficient indicatorii de performanță în timp real. Faptul că acest lucru este adevărat pentru atât de multe organizații duce la o multitudine de  proiecte eșuate și de beneficiari nemulțumiți. Practic, la 100 de euro cheltuiți în proiecte, 12 euro sunt risipiți.
  Cu un management de proiect eficace și o abordare proactivă această risipă poate fi semnificativ redusă.

  II. Majoritatea echipelor de proiect au între 6–10 membri

  Există  o tendință clară în zilele noastre să se constituie echipe de proiect formate din 6-10 membri. Managerii de proiect mai experimentați gestionează și echipe mai mari, dar echipele mai mici sunt în general preferate, deoarece sunt mai ușor de gestionat și pot face mai multe lucruri fără conflicte majore sau bătăi de cap.

  III. Doar 25% dintre organizații (una din patru) folosesc un software de management de proiect

  În ciuda numeroaselor beneficii ale unui software bun de management de proiect, doar una din patru companii folosește un astfel de produs. Restul organizațiilor utilizează încă foi de calcul, hârtie și un set de instrumente independente, cu integrare redusă sau absentă.

  IV. 77% dintre echipele performante folosesc software de management de proiect

  Dovezile că software-ul de management de proiect face o diferență semnificativă pentru orice proiect sunt evidente. Peste trei sferturi din echipele de proiect de succes folosesc un software-de management de proiect. Software-ul de calitate pentru managementul proiectelor facilitează colaborarea, urmărirea și analiza periodică a proiectelor, ceea ce face o diferență semnificativă în productivitatea echipelor de proiect.

  V. Controlul unei echipe este printre cele mai provocatoare sarcini pentru managerii de proiect

  Mulți manageri de proiect cred că gestionarea eficientă a echipelor de proiect este printre cele mai provocatoare aspecte ale muncii lor. Toți membrii echipei au personalitățile și motivațiile lor, care pot intra în conflict cu cele ale celorlalți. Fără o conducere eficace, astfel de ciocniri pot genera conflicte și pot cauza probleme întregii echipe.

  A aduce pe toată lumea pe aceeași pagină este cu adevărat o provocare care poate fi rezolvată doar de cineva atent la detalii și care continuă să învețe din experiențe.

  VI. Majoritatea managerilor de proiect au mai multe mingi de ținut în aer

  Se estimează că doar 15% dintre managerii de proiect se concentrează pe un singur proiect la un moment dat. Majoritatea gestionează aproximativ cinci proiecte și, în unele cazuri, rare, numărul ajunge chiar până la 10. Gestionarea mai multor proiecte nu este ușoară indiferent de tipul de industrie sau de proiect. Cu toate acestea, având în vedere nivelul concurenței din orice piață, nu există altă modalitate de a menține avantajul competitiv al unei organizații.
  Instrumentele moderne de colaborare vă pot ajuta în acest sens, deoarece vin cu capacitatea de a oferi o vedere de ansamblu asupra tuturor proiectelor în care sunteți implicat. Vă permit să automatizați mai multe procese, să trimiteți atenționări, să delegați sarcini și să efectuați activități repetitive cu productivitate crescută.

  VII. 1 din 5 manageri de proiect sunt prea stresați și s-au gândit să demisioneze

  Un manager de proiect se bucură de o mulțime de avantaje, dar există și o presiune suplimentară. 1 din 5 manageri de proiect (puțini, se pare!!!!!) raportează că sunt prea stresați la locul de muncă și s-au gândit să părăsească domeniul din acest motiv.
  Software-ul și instrumentele moderne de management de proiect sunt concepute pentru a facilita managerilor de proiect (în special celor informali) obținerea rezultatelor cu efort minim. Cu ajutorul unor funcții avansate de gestionare a proiectelor, instrumente de vizualizare a proiectelor, analize și raportări de proiect, managerii de proiect se pot degreva de anumite sarcini pentru a se putea concentra asupra sarcinilor importante.

  VIII. Doar câțiva manageri de proiect sunt mulțumiți de sistemele existente

  S-a raportat în 2020 că doar 35% dintre managerii de proiect au fost mulțumiți de sistemul de management al proiectelor existent în organizația lor. Mai mult, abordarea proiectelor se schimbă și uneori aplicațiile software nu mai sunt aliniate cu metodologia de management de proiect.
  O modalitate de rezolvare poate fi achiziționarea de instrumente suficient de avansate și flexibile pentru a se potrivi, indiferent de abordarea managementului de proiect. De-a lungul timpului, a avea un software eficace, intuitiv și puternic poate deveni la fel de benefic precum existența unui membru cu experiență în echipă.

  IX. Urmărirea e-mailurilor este o problemă uriașă

  O colaborare eficientă este necesară pentru managementul de succes al proiectelor și, pentru asta, este necesar să folosim canalele de comunicare potrivite. În ciuda credinței comune, e-mailul nu este un canal de comunicare eficace. Este extrem de dificil să urmăriți orice discuție, să aveți cele mai recente documente și să măsurați progresul dacă vă bazați numai pe fluxurile de e-mail pentru comunicare.
  Multe software-uri de management de proiect vin cu suite de colaborare încorporate și permit o comunicare eficace fără bătăi de cap. Ele permit urmărirea discuțiilor, cunoașterea status-ului echipei și înțelegerea imaginii de ansamblu fără niciun efort suplimentar.

  X. Depășirile bugetare sunt șocant de frecvente

  Într-un sondaj, s-a raportat că doar 43% dintre organizații își finalizează cu succes proiectele în limita bugetului. În celelalte cazuri, depășirile bugetare sunt ceva sigur pentru managerii de proiect. Și această realitate, adesea se proiectează în ceva mai grav, renunțarea completă la gestionarea bugetului proiectelor și la urmărirea cheltuielilor.
  Planificarea și controlul eficace a proiectului sunt necesare pentru a ține sub control cheltuielile.

  XI. Proiectele cu buget mare eșuează în general mai des

  Multe organizații se ocupă de mai multe proiecte complexe, care au o anvergură mare și bugete pe măsură. S-a constatat că proiectele cu buget mare sunt mai susceptibile la a eșua sau a nu se încadra în parametrii de conținut / timp / cost. Cercetările au demonstrat că proiectele în care organizațiile cheltuiesc mai mult de 1 milion de dolari, au o probabilitate  cu 50% mai mare să eșueze.

  XII. Majoritatea managerilor de proiect detestă documentația excesivă

  Întrebați orice manager de proiect despre singurul lucru pe care doresc să îl elimine din fișele de post. Răspunsul va fi întotdeauna: hărțogăraia. Potrivit unui sondaj, documentația excesivă de proiect este aspectul prioritar pe care managerii de proiect doresc să îl evite. A petrece nenumărate ore pe rapoarte și prezentări regulate pe care nimeni nu le citește este demotivant și deturnează atenția de la alte sarcini esențiale.

  XIII. Procesele eficace de management de proiect cresc probabilitatea de succes chiar și în circumstanțe neprevăzute

  În cele din urmă, managementul de proiect se reduce la stabilirea unui proces eficace, potrivit pentru echipa și organizația voastră. Statisticile arată că acele companii care au un proces matur au mai multe șanse să își atingă obiectivele proiectelor.
  Echipele de proiect cu un sistem matur de implementare proiecte îndeplinesc în general 77% la sută din obiectivele lor, în timp ce celelalte au o rată de succes de 56%. În mod similar, echipele mature livrează 63% din proiectele lor la timp, în timp ce cifra pentru celelalte este de 39%. Diferența în favoarea celor mature este evidentă.

  XIV. Gestionarea sarcinilor repetitive este dăunătoare productivității

  O plângere comună a managerilor de proiect este timpul pe care îl pierd cu sarcini repetitive și plictisitoare. Un sondaj a arătat că peste 54% dintre cei implicați în proiecte își petrec cea mai mare parte a timpului pe sarcini obositoare, care nu necesită creativitate și care ar putea fi gestionate de o resursă mai puțin pregătită, deci mai puțin costisitoare.
  În societatea actuală, multe din instrumentele bazate pe inteligență artificială pot gestiona astfel de sarcini în mod automat. 85% dintre directorii generali consideră că inteligența artificială va schimba complet peisajul organizațiilor în următorii 5 ani. 54% dintre manageri cred că pot economisi 5 ore pe zi prin implementarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială pentru sarcinile ușoare și repetitive.

  XV. Abordarea hibridă este cea mai des întâlnită în industrie

  Abordarea managementului de proiect pe care o adoptați are un impact semnificativ asupra rezultatelor. Există diverse abordări ale managementului de proiect și este aproape imposibil să le enumerăm aici. Majoritatea managerilor de proiect trebuie să decidă între abordarea predictivă (orientată către plan) și abordarea iterativă (orientată către schimbare). Ambele opțiuni au avantajele și dezavantajele lor și depind de mai mulți factori precum industria, cultura companiei etc.
  Datele arată că aproximativ 60% dintre organizații folosesc în general o metodologie hibridă în loc să se angajeze către o singură abordare. O metodologie hibridă excelentă poate crea un amestec perfect între experimentarea flexibilității Agile și obținerea avantajelor asociate structurilor definite de abordarea predictivă.

  Gânduri finale

  Practicile de management de proiect au suferit schimbări majore în ultima perioadă. Pe măsură ce se dezvoltă noi tehnologii și soluții integrate, utilizarea instrumentelor puternice de management de proiect nu mai este opțională. Organizațiile care vor să își mențină avantajul competitiv și să fie lideri de piață trebuie să se adapteze vremurilor în schimbare. O abordare adaptată tipului de proiecte derulate și o soluție integrativă de management de proiect sunt cele două elemente care minimizează costurile și maximizează beneficiile.
  Așadar, avem nevoie de 3 lucruri:

  1. Întelegerea a ceea ce înseamnă managementul de proiect si rolul managerului de proiect.
  2. Definirea metodologiei de proiect adecvate (instrumente, tehnici, proceduri).
  3. Alegerea sistemului informațional care să permită derularea eficace a proiectului.

  Adaptare după: https://kissflow.com/project/project-management-statistics/

  Ce este certificarea Six Sigma și de ce ai nevoie de ea

  Istoria Six Sigma

  Six Sigma a fost dezvoltat de Bill Smith în 1986. Mai târziu, un inginer și-a propus să ajute la îmbunătățirea dispozitivelor companiei care nu îndeplineau standardele de calitate la acea vreme. El a bazat abordarea pe metode statistice și de control al calității predate de Walter Shewhart, Ronald Fisher și Edwards Deming, care au fost:

  Walter Shewhart a fost pionier în controlul statistic al calității (SQC) și a venit, de asemenea, cu modelul Plan Do Check Act (PDCA).

  Edwards Deming este creditat cu dezvoltarea tehnicilor de eșantionare utilizate de Departamentul de Recensământ și Biroul de Statistică a Muncii din SUA.

  Lucrarea lui Sir Ronald Aylmer Fisher a popularizat multe tehnici statistice folosite astăzi. De exemplu, valoarea P, distribuția F, printre altele.

  Ce este certificarea Lean Six Sigma?

  Six Sigma este un set de instrumente și tehnici utilizate de companii pentru a îmbunătăți procesele de producție, a elimina defectele și a garanta calitatea.

  Care este conceptul de six sigma?

  Certificarea Lean Six Sigma ajută la validarea profesioniștilor care sunt calificați în identificarea riscurilor, erorilor sau defectelor într-un proces de afaceri și înlăturarea acestora.

  Obținerea unei certificări Six Sigma necesită de obicei ca indivizii să aibă un anumit nivel de experiență și să-și demonstreze competența. Certificarea vă poate ajuta să deveniți un specialist în îmbunătățirea proceselor și vă va spori credibilitatea.

  Acum, că am înțeles ce este o certificare six sigma, să înțelegem diferitele niveluri de certificare.

  Diverse niveluri de certificare Six Sigma

  Există diferite niveluri de certificare six sigma, inclusiv Centura albă, Centura galbenă, Centura verde, Centura neagră și Centura neagră Master.

  Centura albă Six Sigma

  Este nivelul de bază de certificare Six Sigma care se ocupă de conceptele de bază Six Sigma. Centurile albe sprijină managementul schimbării într-o organizație și se angajează cu echipele locale de rezolvare a problemelor care asistă proiecte.

  Centura galbenă Six Sigma

  La acest nivel, cunoașteți specificul Six Sigma, cum și unde să îl aplicați. Veți sprijini echipele de proiect în sarcini de rezolvare a problemelor.

  Centura verde Six Sigma

  La acest nivel, înțelegeți analiza avansată și puteți rezolva problemele care afectează calitatea. Centurile verzi conduc proiecte și asistă centurile negre cu colectarea și analiza datelor.

  Centura Neagră Six Sigma

  Centurile negre sunt experți și agenți ai schimbării. Ei oferă instruire pe lângă proiectele de conducere.

  Centura Neagră Six Sigma Master

  Acesta este cel mai înalt nivel de realizare Six Sigma. La acest nivel, vei modela strategia, vei dezvolta valori cheie, vei acționa pe post de consultant și vei antrena centuri negre și verzi.


  Principalele motive pentru a obține certificarea Six Sigma

  Iată câteva motive pentru care ar trebui să obțineți o certificare six sigma:

  Ajutați-vă organizația să reducă riscurile și să elimine erorile și defectele

  Obținerea unei certificări Six Sigma și a unui software de management de proiect precum Celoxis permite unei persoane să devină crucială pentru capacitatea unei organizații de a identifica și elimina erorile. De exemplu, procesul Six Sigma a ajutat General Electric să aloce 350 de milioane de dolari în economii în 1998, iar Motorola să-și aloce cele mai mari economii de 17 miliarde de dolari în 2005. Economiile GE au crescut peste 1 miliard de dolari mai târziu în acel deceniu.

  Îmbunătățiți procesele de afaceri și susțineți îmbunătățirea calității

  După finalizarea certificării verde six sigma, veți putea analiza procesele de producție și de afaceri ale unei companii și veți putea lua măsuri pentru a le îmbunătăți. De asemenea, veți putea efectua o revizuire completă a practicilor actuale și veți înțelege modul în care acestea influențează performanța calității. Mai mult decât atât, certificarea arată că puteți atinge nivelul de îmbunătățire susținută a calității pe care organizațiile îl cer – monitorizarea proceselor îndeaproape pentru a vă asigura că există o abatere mică sau deloc de la medie și luarea de măsuri corective pentru a relua un proiect care se poate îndepărta de cale.

  Creșteți-vă valoarea în toate industriile

  Acesta este cu siguranță unul dintre cele mai importante avantaje ale obținerii unei certificări six sigma. Ca metodologie agnostică a industriei, tehnicile Six Sigma sunt aplicate în industria aerospațială, telecomunicații, servicii bancare și financiare, IT, HR, marketing și multe alte industrii. Persoanele care dețin certificarea six sigma cunosc zeci de metode diferite care pot fi aplicate pentru a eficientiza procesele de afaceri, pentru a îmbunătăți acceptarea angajaților, a reduce costurile și a crește veniturile – toate acestea conduc la un rezultat mai bun, indiferent de industrie.

  Asigurați conformitatea

  Six Sigma cere standarde foarte înalte de calitate. Din acest motiv, un număr semnificativ de vânzători, achizitori și organizații de supraveghere aplică standardele Six Sigma atunci când evaluează produse sau conturi. Profesioniștii cu certificare Six Sigma Green Belt își pot ajuta organizația în menținerea unor contracte profitabile și în conformitate cu standardele internaționale.

  Ajunge la poziții manageriale

  Odată ce ați finalizat certificarea Six Sigma, veți avea o înțelegere clară a măsurării și cuantificării beneficiilor financiare de la executarea oricărui proiect Six Sigma. Veți dobândi abilități de evaluare a riscurilor și management financiar, care sunt foarte apreciate de managementul de nivel mediu și superior pentru pozițiile de conducere superioară

  Salariu excelent

  Obținerea unei certificări six sigma nu este o sarcină mică. Studiile sunt implicate. Examenele nu sunt ușor de promovat. Mai mult, trecerea de la un nivel de centură la altul necesită ani de muncă efectivă. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că profesioniștii cu certificare six sigma sunt bine plătiți. Profesioniștii cu certificare six sigma câștigă peste 107.000 USD și sunt printre cei mai bine plătiți profesioniști la nivel global.

  În Franța, un profesionist cu certificare six sigma câștigă peste 62.000 EUR în fiecare an

  În Singapore, un profesionist cu certificare six sigma câștigă peste 53.000 USD și 220.000 USD în fiecare an, în funcție de locație și experiență

  În Marea Britanie, un profesionist cu certificare six sigma câștigă aproximativ 60.000 de lire sterline pe an

  Un profesionist cu certificare six sigma câștigă în jur de 58.000 EUR anual în Spania

  În Canada, un profesionist cu certificare six sigma câștigă aproximativ 78.000 USD pe an

  Dobândiți experiență practică în managementul calității

  Procesul de instruire Six Sigma include lucru practic pe proiecte industriale și implementarea principiilor teoretice la scenarii din viața reală. Începerea unui curs Six Sigma vă ajută să obțineți experiență apreciată chiar înainte de a vă alătura forței de muncă.

  Beneficii pentru organizații de a avea profesioniști certificați Six Sigma

  Productivitate îmbunătățită

  Presat pentru spațiu pentru fabricarea de produse noi, Allen Medical a folosit metodologia DMAIC și instrumente slabe pentru a îmbunătăți rata de producție a plăcilor Arm. Cu noua lor abordare, au economisit în medie 45 de secunde, per panou de braț și au crescut numărul de plăci de braț produse în fiecare oră de la 5,3 la puțin peste 6.

  Crește încrederea clienților în afacerea dvs

  Implementarea Six Sigma poate ajuta la eficientizarea proceselor și la reducerea satisfacției clienților. De exemplu, prin aplicarea metodologiei de cartografiere a proceselor interfuncționale (CFPM), Citibank a reușit să identifice pașii risipitori din procesele lor și să-i corecteze, cu rezultate excelente în nivelul de satisfacție a clienților.

  Obțineți credibilitate și încrederea părților interesate

  Clienții și părțile interesate au încredere într-o companie ai cărei angajați dețin calificări relevante. Dacă un număr semnificativ dintre angajații tăi sunt certificati Six Sigma, înseamnă că prioritatea lor numărul unu va fi calitatea. O companie care este condusă de calitate este competitivă și astfel insuflă încredere investitorilor și partenerilor.

  Reduceți cifra de afaceri a angajaților și costurile de formare

  Metodologia DMAIC poate fi aplicată și în managementul resurselor umane, așa cum se menționează într-o publicație pe poarta cercetării. În articol se află un studiu de caz al unei companii multinaționale care pierdea milioane de dolari din cauza cifrei de afaceri a angajaților de 35% pe an. Au vrut să reducă acest număr la 25%. După implementarea Six Sigma, au identificat câțiva factori care contribuie, printre ei cheie: perspective slabe de carieră și compensare scăzută. Pentru a remedia situația, au introdus noi procese de angajare și instruire pentru noii angajați, cu rezultate excelente: cifra de afaceri a angajaților s-a redus cu 10% și a dus la economii de 1,1 milioane de dolari.

  De ce ai nevoie de certificarea Six Sigma?

  După cum puteți vedea, importanța certificării Six Sigma nu poate fi exagerată. Pentru persoane fizice, este esențial să rămână competitiv și angajabil într-o lume cu perspective de angajare în scădere. În calitate de angajator, veți avea liniște sufletească știind că liniile dumneavoastră de producție sunt conduse de profesioniști al căror obiectiv principal este calitatea.

  Acesta este motivul pentru care obținerea unei certificări six sigma ar trebui să fie următorul pas – și avem totul aranjat pentru tine.

  Ce mai astepti? Inscrie-te la cursurile Lean Six Sigma tinute de EXELO pe pagina cursuri deschise, sau accesand link-ul urmator: https://exelo.ro/cursuri-open/ 

   

  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Organizează o simulare pentru echipa ta
  Organizează o simulare pentru echipa ta