Cere detalii despre curs

  Dezvoltarea unui business case eficient reprezintă un aspect esenţial în convingerea sponsorului astfel încât acesta să vă aloce timpul şi resursele necesare proiectului dumneavoastră.

  Indiferent de cât de mult credeţi în valoarea proiectului dumneavoastră este imperativ să convingeţi conducerea că îşi merită resursele. În acest curs sintetic veţi descoperi cum trebuie construit un raport argumentativ prin care să convingeţi managementul să vă aprobe proiectul.

  Veţi învăţa cum să definiţi aria de cuprindere, costurile şi beneficiile rezultate de pe urma proiectului şi cum să prezentaţi rata de recuperare a investiţiei (ROI). Veţi explora modalităţi de stabilire al unui traseu temporal de realizare a proiectului şi să delimitaţi resursele necesare realizării acestuia. De asemenea, veţi afla modalităţi variate prin care să vă asiguraţi că managementul a sesizat esenţa proiectului propus.

  PMP is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

  • Analisti de Business;
  • Manageri de proiect certificati PMP® si manageri de proiecte IT;
  • Coordonatori de proiect;
  • Analisti de proiect;
  • Lideri de proiect;
  • Manageri seniori de proiect;
  • Lideri de echipa;
  • Manageri de produs;
  • Manageri de program;
  • Sponsori de proiecte;
  • Membrii echipelor de proiect care doresc sa-si dezvolte abilitatile.
  1. Realitatea unui Business Case
  • Nevoile Factorilor de Decizie
  • Business Case-ul-Definiţie</li
  1. Business Case – Fundamente
  • Cerinţele unui Business Case
  • Competiţia pentru Resurse
  • Roluri şi Responsabilităţi într-un Business Case
  • Conţinutul unui Business Case
  • Business Case-ul şi Managementul Portofoliului de Proiecte
  • Legătura dintre Business Case şi Ciclul de Viaţă al Produsului
  • Ciclul de Viaţă al Produsului şi Ciclul de Viaţă al Proiectului
  • Ciclul de Viaţă al Produsului şi Business Case-ul
  • Procesul Creării unui Business Case – Imagine de Ansamblu
  • Studii de Fezabilitate
  • Probleme şi Greşeli Tipice
  • Un Business Case de Calitate
  1. Primul Pas: Obiectivele de Business
  • Rolul Obiectivelor de Business
  • Valoarea unui Proiect
  • Tipuri de Obiective Organizaţionale
  • Obiective SMART
  • Misiunea şi Viziunea
  • Obiective Strategice
  • Obiective Tactice
  • Alte Consideraţii
  • Valori Organizaţionale Principale (Core Values)
  • Priorităţi
  • Unde pot fi întâlnite obiectivele de business?
  • Business Case – Declaraţia de Conţinut
  1. Compararea Alternativelor: Costurile
  • Tratarea Întrebărilor Dificile privind Costurile
  • Modelul de Cost
  • Categoriile Modelului de Cost
  • Presupuneri privind Costurile
  • Alte Consideraţii Legate de Costuri
  1. Compararea Alternativelor: Beneficiile
  • Tratarea Întrebărilor Dificile Legate de Beneficii
  • Modelul Beneficiilor
  • Scopul Modelului Beneficiilor
  • Tipuri de Beneficii
  • Termeni şi Definiţii
  • Etape în Evaluarea Beneficiilor Financiare
  • Presupunerile Legate de Beneficii
  • Dezvoltarea unei Liste a Beneficiilor şi Măsurarea Beneficiilor Non – Hard
  1. Cash Flow şi Parametri Financiari
  • Situaţia Fluxurilor de Trezorerie
  • Cash Flow Total vs. Cash Flow Incremental
  • Fluxul de Numerar Net
  • Indicatori Financiari Uzuali
  • Rata Rentabilităţii Investiţiei (Return on Investment)
  • Raportul Costuri/Beneficii
  • Perioada de Recuperare a Investiţiei (Payback Period)
  • Actualizarea Fluxurilor de Numerar
  • Net Present Value (Valoarea Actualizată Netă)
  • Rata Internă de Rambursare (Internal Rate of Return)
  1. Analiza de Risc şi Sensibilitate
  • Definiţia Riscului
  • Tipuri de Risc
  • Analiza Riscului într-un Business Case
  • Simulările Monte Carlo
  • Noţiunile Răspunsului la Risc
  • Analiza de Sensibilitate
  1. Procesul de Dezvoltare al unui Business Case
  • Procesul de Dezvoltare al unui Business Case – Imaginea de Ansamblu
  • Pregătirea
  • Carta Business Case-ului
  • Echipa Implicată în Realizarea Business Case-ului
  • Identificarea Grupului de Referinţă
  • Etapa de Generare a Metodelor
  • Dezvoltarea şi Aprobarea Modelelor de Cost şi Beneficii
  • Etapa Analizei
  1. Raportul unui Business Case şi Prezentarea Conţinutului Său
  • Raportarea unui Business Case
  • Conţinutul Business Case-ului
  • Documentarea Metodologiei
  • Informaţii de Sprijin
  • Sumarul Executiv
  • Prezentarea Business Case-ului
  • Conţinutul Prezentării
  • Capcanele Prezentării
  • Ce Urmează?
  1. Follow-up: Ce se Întâmplă după Selectarea Proiectului?
  • Re-evaluarea Business Case-ului
  • Când Intervine Re-evaluarea
  • Certificarea CBAP
  Descarca prezentare curs
  • 3 zile
  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.
  Descrierea

  Dezvoltarea unui business case eficient reprezintă un aspect esenţial în convingerea sponsorului astfel încât acesta să vă aloce timpul şi resursele necesare proiectului dumneavoastră.

  Indiferent de cât de mult credeţi în valoarea proiectului dumneavoastră este imperativ să convingeţi conducerea că îşi merită resursele. În acest curs sintetic veţi descoperi cum trebuie construit un raport argumentativ prin care să convingeţi managementul să vă aprobe proiectul.

  Veţi învăţa cum să definiţi aria de cuprindere, costurile şi beneficiile rezultate de pe urma proiectului şi cum să prezentaţi rata de recuperare a investiţiei (ROI). Veţi explora modalităţi de stabilire al unui traseu temporal de realizare a proiectului şi să delimitaţi resursele necesare realizării acestuia. De asemenea, veţi afla modalităţi variate prin care să vă asiguraţi că managementul a sesizat esenţa proiectului propus.

  PMP is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

  Cui se Adresează
  • Analisti de Business;
  • Manageri de proiect certificati PMP® si manageri de proiecte IT;
  • Coordonatori de proiect;
  • Analisti de proiect;
  • Lideri de proiect;
  • Manageri seniori de proiect;
  • Lideri de echipa;
  • Manageri de produs;
  • Manageri de program;
  • Sponsori de proiecte;
  • Membrii echipelor de proiect care doresc sa-si dezvolte abilitatile.
  Obiectivele
  Conținutul
  1. Realitatea unui Business Case
  • Nevoile Factorilor de Decizie
  • Business Case-ul-Definiţie</li
  1. Business Case – Fundamente
  • Cerinţele unui Business Case
  • Competiţia pentru Resurse
  • Roluri şi Responsabilităţi într-un Business Case
  • Conţinutul unui Business Case
  • Business Case-ul şi Managementul Portofoliului de Proiecte
  • Legătura dintre Business Case şi Ciclul de Viaţă al Produsului
  • Ciclul de Viaţă al Produsului şi Ciclul de Viaţă al Proiectului
  • Ciclul de Viaţă al Produsului şi Business Case-ul
  • Procesul Creării unui Business Case – Imagine de Ansamblu
  • Studii de Fezabilitate
  • Probleme şi Greşeli Tipice
  • Un Business Case de Calitate
  1. Primul Pas: Obiectivele de Business
  • Rolul Obiectivelor de Business
  • Valoarea unui Proiect
  • Tipuri de Obiective Organizaţionale
  • Obiective SMART
  • Misiunea şi Viziunea
  • Obiective Strategice
  • Obiective Tactice
  • Alte Consideraţii
  • Valori Organizaţionale Principale (Core Values)
  • Priorităţi
  • Unde pot fi întâlnite obiectivele de business?
  • Business Case – Declaraţia de Conţinut
  1. Compararea Alternativelor: Costurile
  • Tratarea Întrebărilor Dificile privind Costurile
  • Modelul de Cost
  • Categoriile Modelului de Cost
  • Presupuneri privind Costurile
  • Alte Consideraţii Legate de Costuri
  1. Compararea Alternativelor: Beneficiile
  • Tratarea Întrebărilor Dificile Legate de Beneficii
  • Modelul Beneficiilor
  • Scopul Modelului Beneficiilor
  • Tipuri de Beneficii
  • Termeni şi Definiţii
  • Etape în Evaluarea Beneficiilor Financiare
  • Presupunerile Legate de Beneficii
  • Dezvoltarea unei Liste a Beneficiilor şi Măsurarea Beneficiilor Non – Hard
  1. Cash Flow şi Parametri Financiari
  • Situaţia Fluxurilor de Trezorerie
  • Cash Flow Total vs. Cash Flow Incremental
  • Fluxul de Numerar Net
  • Indicatori Financiari Uzuali
  • Rata Rentabilităţii Investiţiei (Return on Investment)
  • Raportul Costuri/Beneficii
  • Perioada de Recuperare a Investiţiei (Payback Period)
  • Actualizarea Fluxurilor de Numerar
  • Net Present Value (Valoarea Actualizată Netă)
  • Rata Internă de Rambursare (Internal Rate of Return)
  1. Analiza de Risc şi Sensibilitate
  • Definiţia Riscului
  • Tipuri de Risc
  • Analiza Riscului într-un Business Case
  • Simulările Monte Carlo
  • Noţiunile Răspunsului la Risc
  • Analiza de Sensibilitate
  1. Procesul de Dezvoltare al unui Business Case
  • Procesul de Dezvoltare al unui Business Case – Imaginea de Ansamblu
  • Pregătirea
  • Carta Business Case-ului
  • Echipa Implicată în Realizarea Business Case-ului
  • Identificarea Grupului de Referinţă
  • Etapa de Generare a Metodelor
  • Dezvoltarea şi Aprobarea Modelelor de Cost şi Beneficii
  • Etapa Analizei
  1. Raportul unui Business Case şi Prezentarea Conţinutului Său
  • Raportarea unui Business Case
  • Conţinutul Business Case-ului
  • Documentarea Metodologiei
  • Informaţii de Sprijin
  • Sumarul Executiv
  • Prezentarea Business Case-ului
  • Conţinutul Prezentării
  • Capcanele Prezentării
  • Ce Urmează?
  1. Follow-up: Ce se Întâmplă după Selectarea Proiectului?
  • Re-evaluarea Business Case-ului
  • Când Intervine Re-evaluarea
  • Certificarea CBAP
  Descarca prezentare curs
  Durata
  • 3 zile
  Dezvoltare Ulterioară
  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Organizează o simulare pentru echipa ta
  Organizează o simulare pentru echipa ta