Cere detalii despre curs

  În prezent, mai mult ca niciodată ne îndreptăm către activitatea bazată pe proiecte. Funcțiile analiștilor de business și ale constructorilor de soluții sunt asociate  cu mediul proiectelor și managementul proiectelor.

  PMI® a identificat nevoia de a educa și certifica rolul de analist de business, văzut prin prisma proiectului.  Odată cu introducerea acreditării PBA®, PMI® formalizează importanța activității BA in lumea managementului de proiect. PMI® definește domenii de cunoștințe, abilități și publică materiale care descriu valoarea adusă proiectelor de analiza de business, astfel construind certificarea PBA®.

  În cadrul acestui curs veți învăța tot ceea ce este necesar pentru a trece examenul din prima încercare și pentru a adăuga calificărilor voastre această nouă acreditare.

  Veți fi instruiti pentru a vă însuși abilitățile necesare promovării examenului PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® odată ce ati finalizat cursul. În ultimii 10 ani, profesia de analist de business a crescut de la o preocupare cu un rol vag definit, într-un set complex și important de competențe critice pentru organizațiile de astăzi. Acest curs alternează între descrierea modului în care PMI® a construit această certificare, a conținutului materiei pentru examen, și aspecte de interes pentru activitatea curentă.

  PMI and PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

  • Manageri de proiect;
  • Manageri de proiect asociaţi;
  • Coordonatori de Proiect;
  • Analişti de proiect;
  • Şefi de echipă;
  • Manageri de produs;
  • Manageri de programe;
  • Membrii ai echipei de proiect;
  • Stakeholderi;
  • Senior Manageri;
  1. Introducere: Identificarea cerințelor cheie ale definițiilor de management
  • Domeniul analizei de business este bogat în termeni, concepte, instrumente, tehnici și procese. Această secțiune de introducere construiește baza termenilor cheie necesari pregătirii dvs. pentru cele cinci domenii și 40 de zone de cunoștințe și abilități ce fac parte din examen: Ce este analiza de business?; Care sunt rolurile analistului de business?; Cerințele procesului de management; Metodologiile proiectului; Codul de etică al PMI.
  • Această secțiune va include următoarele zone de abilități și cunoștințe:
  • Principii și abilități de leadership
  • Metodologii de proiect și ce impact vor avea asupra cerințelor și a practicilor de analiză de business
  • Tipuri de cerințe
  • Sisteme de gândire
  • Exercițiu de clasă: Vei recunoaște și revizui termenii cheie ai cerințelor de management cu scopul înțelegerii bazei profesiei de analiză de business.
  1. Evaluarea nevoilor
  • Primul domeniu al examenului reprezintă momentul în care încep procesul de cerințe și activitățile ce conduc la succesului proiectului. Accentul este pus pe procesele utilizate pentru a defini problema de afaceri sau oportunitatea. Domeniul de evaluare a nevoilor reprezintă 18% din examen. În această secțiune vom examina modul de a efectua în mod eficient aceste cinci sarcini: Definirea problemei de afaceri sau oportunități, dezvoltarea unei declarații a domeniului/scopului soluțiilor sau a unui business case, determinarea problemei de afaceri sau a valorii oportunității, identificarea nevoilor de afaceri, identificarea stakeholderilor și a valorilor acestora.
  • Secțiunea evaluării nevoilor va include următoarele zone de cunoștințe și abilități: •Conștientizare culturală și politică
  • Instrumente și tehnici de rezolvare a problemelor și identificarea oportunităților
  • Analiza stakeholderilor
  • Tehnică de evaluare
  1. Planificare
  • Acest capitol se concentrează asupra ordonării corespunzătoare a activităților de management al cerințelor. Persoana care se ocupă de analiza de business va determina ce instrumente, tehnici, politici sunt necesare pentru pregătirea planului de management al cerințelor. Capitolul planificării reprezintă 22% din examen. Totodată, este importantă și planificarea pentru trasabilitatea, gestionarea schimbărilor, controlul documentelor și identificarea criteriilor de acceptanță. În această secțiune vom acoperi aceste șase sarcini de planificare:
  • Determinarea activităților de analiză de business
  • Stabilirea trasabilității cerințelor
  • Pregătirea planului de management al cerințelor
  • Definirea cerințelor impuse de controlul schimbării și a proceslor de comunicare
  • Identificarea proceselor de control al documentelor
  • Specificare parametrilor afacerii și definirea criteriilor de acceptanță
  • Capitolul planificare va include următoarele zone de cunoștințe și abilități:
  • Instrumente și tehnici de colaborare
  • Plan de contingență
  • Metodologii de dezvoltare
  • Instrumente și tehnici de management al documentelor
  • Elemente ale unui plan de managementul cerințelor
  • Instrumente și tehnici de estimare
  • Instrumente și tehnici de măsurare
  • Instrumente și tehnici de planificare
  • Managementul calității
  • Instrumente și tehnici de programare
  • Instrumente și tehnici de control al versiunii
  1. Analiza
  • Analiza cerințelor implică obținerea cerințelor de la stakeholderi și acțiunea de a da sens acestora. Acest capitol vizează efectuarea următoarelor activități cu privire la cerințe: obținerea, analiza, descompunerea, acceptarea, aprobarea, precizarea și validarea. Capitolul de analiză prezintă 35% din examen. În cadrul acestei secțiuni vor fi acoperite următoarele puncte:
  • Obținerea și identificarea cerințelor
  • Analiza, descompunerea și elaborarea cerințelor
  • Evaluarea opțiunilor și luarea deciziei
  • Alocarea cerințelor și crearea unei baze de cerințe
  • Facilitarea înțelegerii între stakeholderi pentru a se ajunge la un punct comun
  • Crearea de specificații pentru cerințe
  • Validarea cerințelor împreună cu stakeholderii
  • Elaborarea și specificarea în detaliu a parametrilor afacerii și a criteriilor de acceptanță
  • Analiza va include următoarele zone de cunoștințe și abilități:
  • Instrumente și tehnici analitice
  • Instrumente și tehnici de reguli de analiză
  • Instrumente și tehnici de analiza datelor
  • Instrumente și tehnici de luarea deciziilor
  • Instrumente și tehnici de inducție
  • Instrumente și tehnici de facilitare
  • Analiza interfaței
  • Instrumente și tehnici de negociere
  • Instrumente și tehnici de prioritizare
  • Instrumente și tehnici de analiza proceselor
  • Analiza cauzelor fundamentale
  1. Trasabilitate și Monitorizare
  • Identificarea statutului de cerințe de-a lungul ciclului de viață al proiectului și comunicarea informațiilor critice cu privire la cerințe sunt factori importanți pentru succesul proiectului. Acest capitol se concentrează asupra gestionării, examinării și partajării informațiilor legat de cerințe cu stakeholderii implicați în proiect. Acest capitol reprezintă 15% în cadrul examenului și include următoarele sarcini:
  • Urmărirea statutului pe care îl au sursele cerințelor și a legăturilor dintre acestea
  • Monitorizarea ciclului de viață al cerințelor
  • Actualizarea statutului cerințelor și comunicarea acestora către stakeholderi
  • Utilizarea metodelor de comunicare pentru a transmite informații legate de cerințe stakeholderilor
  • Determinarea și gestionarea impactului schimbării asupra cerințelor
  • Capitolul de trasabilitate și monitorizare va include:
  • Management de contingență
  • Instrumente și tehnici de control al schimbării
  • Instrumente, tehnici și abilități de comunicare
  • Instrumente și tehnici de managementul conflictului
  • Evaluarea organizației
  • Instrumente și tehnici de raportare
  • Instrumente și tehnici de trasabilitate a cerințelor
  1. Evaluarea
  • Capitolul final examinează dacă soluția livrată îndeplinește nevoia afacerii și satisface cerințele. Activitățile pot include testarea soluției, analiza decalajelor și înțelegerea de final. Capitolul evaluare reprezintă 10% în cadrul examenului. În această secțiune, vom explora următoarele:
  • Compararea soluțiilor rezultate în urma testelor cu criteriile de acceptanță ale cerințelor
  • Analiza, comunicarea și rezolvarea analizei decalajelor
  • Obtinerea consensului partilor si declansarea implementarii
  • Masurarea gradului de indeplinire a nevoilor si valorii afacerii de catre solutie
  • Capitolul evaluare va include:
  • Lecții învățate și retrospective
  • Instrumente și tehnici de validare
  • Instrumente si tehnici de evaluare
  • Metode și instrumente de verificare
  • Exercitii individuale și de clasă după capitolele 2, 3, 4, 5, 6: Veti revizui individual întrebările pentru a consolida informațiile revizuite în timpul capitolelor respective, urmate de discutii cu privire la răspunsurile cele mai corecte.
  1. Așteptări de la examen
  • Acum că ați aflat continutul cursului, este important să dezvoltați cel mai potrivit mod de a vă pregăti pentru examen sau așteptările de la procesul de aplicare. Pentru a vă asigura succesul examenului, această secțiune va acoperi:
  • Procesul de aplicare PMI-PBA
  • Cerințele examenului
  • Privire de ansamblu asupra examenului
  • Pregatirea pentru examen
  • Înțelegerea întrebărilor
  • Promovarea examenului
  • Sfaturi generale pentru a va ajuta pe parcursul procesului
  • Examen final practic
  • Exercițiu individual: Veți avea acces la o mica parte din examenul final practic pentru a putea analiza secțiunile unde aveți nevoie de informații adiționale și cele pe care le stăpâniți cel mai bine. Examenul final practic va fi temporizat pentru a simula examenul real. O trecere în revistă a răspunsurilor corecte și discuții va încheia acest exercițiu.
  Descarca prezentare curs
  • 3 zile
  Descrierea

  În prezent, mai mult ca niciodată ne îndreptăm către activitatea bazată pe proiecte. Funcțiile analiștilor de business și ale constructorilor de soluții sunt asociate  cu mediul proiectelor și managementul proiectelor.

  PMI® a identificat nevoia de a educa și certifica rolul de analist de business, văzut prin prisma proiectului.  Odată cu introducerea acreditării PBA®, PMI® formalizează importanța activității BA in lumea managementului de proiect. PMI® definește domenii de cunoștințe, abilități și publică materiale care descriu valoarea adusă proiectelor de analiza de business, astfel construind certificarea PBA®.

  În cadrul acestui curs veți învăța tot ceea ce este necesar pentru a trece examenul din prima încercare și pentru a adăuga calificărilor voastre această nouă acreditare.

  Veți fi instruiti pentru a vă însuși abilitățile necesare promovării examenului PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)® odată ce ati finalizat cursul. În ultimii 10 ani, profesia de analist de business a crescut de la o preocupare cu un rol vag definit, într-un set complex și important de competențe critice pentru organizațiile de astăzi. Acest curs alternează între descrierea modului în care PMI® a construit această certificare, a conținutului materiei pentru examen, și aspecte de interes pentru activitatea curentă.

  PMI and PBA are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

  Cui se Adresează
  • Manageri de proiect;
  • Manageri de proiect asociaţi;
  • Coordonatori de Proiect;
  • Analişti de proiect;
  • Şefi de echipă;
  • Manageri de produs;
  • Manageri de programe;
  • Membrii ai echipei de proiect;
  • Stakeholderi;
  • Senior Manageri;
  Obiectivele
  Conținutul
  1. Introducere: Identificarea cerințelor cheie ale definițiilor de management
  • Domeniul analizei de business este bogat în termeni, concepte, instrumente, tehnici și procese. Această secțiune de introducere construiește baza termenilor cheie necesari pregătirii dvs. pentru cele cinci domenii și 40 de zone de cunoștințe și abilități ce fac parte din examen: Ce este analiza de business?; Care sunt rolurile analistului de business?; Cerințele procesului de management; Metodologiile proiectului; Codul de etică al PMI.
  • Această secțiune va include următoarele zone de abilități și cunoștințe:
  • Principii și abilități de leadership
  • Metodologii de proiect și ce impact vor avea asupra cerințelor și a practicilor de analiză de business
  • Tipuri de cerințe
  • Sisteme de gândire
  • Exercițiu de clasă: Vei recunoaște și revizui termenii cheie ai cerințelor de management cu scopul înțelegerii bazei profesiei de analiză de business.
  1. Evaluarea nevoilor
  • Primul domeniu al examenului reprezintă momentul în care încep procesul de cerințe și activitățile ce conduc la succesului proiectului. Accentul este pus pe procesele utilizate pentru a defini problema de afaceri sau oportunitatea. Domeniul de evaluare a nevoilor reprezintă 18% din examen. În această secțiune vom examina modul de a efectua în mod eficient aceste cinci sarcini: Definirea problemei de afaceri sau oportunități, dezvoltarea unei declarații a domeniului/scopului soluțiilor sau a unui business case, determinarea problemei de afaceri sau a valorii oportunității, identificarea nevoilor de afaceri, identificarea stakeholderilor și a valorilor acestora.
  • Secțiunea evaluării nevoilor va include următoarele zone de cunoștințe și abilități: •Conștientizare culturală și politică
  • Instrumente și tehnici de rezolvare a problemelor și identificarea oportunităților
  • Analiza stakeholderilor
  • Tehnică de evaluare
  1. Planificare
  • Acest capitol se concentrează asupra ordonării corespunzătoare a activităților de management al cerințelor. Persoana care se ocupă de analiza de business va determina ce instrumente, tehnici, politici sunt necesare pentru pregătirea planului de management al cerințelor. Capitolul planificării reprezintă 22% din examen. Totodată, este importantă și planificarea pentru trasabilitatea, gestionarea schimbărilor, controlul documentelor și identificarea criteriilor de acceptanță. În această secțiune vom acoperi aceste șase sarcini de planificare:
  • Determinarea activităților de analiză de business
  • Stabilirea trasabilității cerințelor
  • Pregătirea planului de management al cerințelor
  • Definirea cerințelor impuse de controlul schimbării și a proceslor de comunicare
  • Identificarea proceselor de control al documentelor
  • Specificare parametrilor afacerii și definirea criteriilor de acceptanță
  • Capitolul planificare va include următoarele zone de cunoștințe și abilități:
  • Instrumente și tehnici de colaborare
  • Plan de contingență
  • Metodologii de dezvoltare
  • Instrumente și tehnici de management al documentelor
  • Elemente ale unui plan de managementul cerințelor
  • Instrumente și tehnici de estimare
  • Instrumente și tehnici de măsurare
  • Instrumente și tehnici de planificare
  • Managementul calității
  • Instrumente și tehnici de programare
  • Instrumente și tehnici de control al versiunii
  1. Analiza
  • Analiza cerințelor implică obținerea cerințelor de la stakeholderi și acțiunea de a da sens acestora. Acest capitol vizează efectuarea următoarelor activități cu privire la cerințe: obținerea, analiza, descompunerea, acceptarea, aprobarea, precizarea și validarea. Capitolul de analiză prezintă 35% din examen. În cadrul acestei secțiuni vor fi acoperite următoarele puncte:
  • Obținerea și identificarea cerințelor
  • Analiza, descompunerea și elaborarea cerințelor
  • Evaluarea opțiunilor și luarea deciziei
  • Alocarea cerințelor și crearea unei baze de cerințe
  • Facilitarea înțelegerii între stakeholderi pentru a se ajunge la un punct comun
  • Crearea de specificații pentru cerințe
  • Validarea cerințelor împreună cu stakeholderii
  • Elaborarea și specificarea în detaliu a parametrilor afacerii și a criteriilor de acceptanță
  • Analiza va include următoarele zone de cunoștințe și abilități:
  • Instrumente și tehnici analitice
  • Instrumente și tehnici de reguli de analiză
  • Instrumente și tehnici de analiza datelor
  • Instrumente și tehnici de luarea deciziilor
  • Instrumente și tehnici de inducție
  • Instrumente și tehnici de facilitare
  • Analiza interfaței
  • Instrumente și tehnici de negociere
  • Instrumente și tehnici de prioritizare
  • Instrumente și tehnici de analiza proceselor
  • Analiza cauzelor fundamentale
  1. Trasabilitate și Monitorizare
  • Identificarea statutului de cerințe de-a lungul ciclului de viață al proiectului și comunicarea informațiilor critice cu privire la cerințe sunt factori importanți pentru succesul proiectului. Acest capitol se concentrează asupra gestionării, examinării și partajării informațiilor legat de cerințe cu stakeholderii implicați în proiect. Acest capitol reprezintă 15% în cadrul examenului și include următoarele sarcini:
  • Urmărirea statutului pe care îl au sursele cerințelor și a legăturilor dintre acestea
  • Monitorizarea ciclului de viață al cerințelor
  • Actualizarea statutului cerințelor și comunicarea acestora către stakeholderi
  • Utilizarea metodelor de comunicare pentru a transmite informații legate de cerințe stakeholderilor
  • Determinarea și gestionarea impactului schimbării asupra cerințelor
  • Capitolul de trasabilitate și monitorizare va include:
  • Management de contingență
  • Instrumente și tehnici de control al schimbării
  • Instrumente, tehnici și abilități de comunicare
  • Instrumente și tehnici de managementul conflictului
  • Evaluarea organizației
  • Instrumente și tehnici de raportare
  • Instrumente și tehnici de trasabilitate a cerințelor
  1. Evaluarea
  • Capitolul final examinează dacă soluția livrată îndeplinește nevoia afacerii și satisface cerințele. Activitățile pot include testarea soluției, analiza decalajelor și înțelegerea de final. Capitolul evaluare reprezintă 10% în cadrul examenului. În această secțiune, vom explora următoarele:
  • Compararea soluțiilor rezultate în urma testelor cu criteriile de acceptanță ale cerințelor
  • Analiza, comunicarea și rezolvarea analizei decalajelor
  • Obtinerea consensului partilor si declansarea implementarii
  • Masurarea gradului de indeplinire a nevoilor si valorii afacerii de catre solutie
  • Capitolul evaluare va include:
  • Lecții învățate și retrospective
  • Instrumente și tehnici de validare
  • Instrumente si tehnici de evaluare
  • Metode și instrumente de verificare
  • Exercitii individuale și de clasă după capitolele 2, 3, 4, 5, 6: Veti revizui individual întrebările pentru a consolida informațiile revizuite în timpul capitolelor respective, urmate de discutii cu privire la răspunsurile cele mai corecte.
  1. Așteptări de la examen
  • Acum că ați aflat continutul cursului, este important să dezvoltați cel mai potrivit mod de a vă pregăti pentru examen sau așteptările de la procesul de aplicare. Pentru a vă asigura succesul examenului, această secțiune va acoperi:
  • Procesul de aplicare PMI-PBA
  • Cerințele examenului
  • Privire de ansamblu asupra examenului
  • Pregatirea pentru examen
  • Înțelegerea întrebărilor
  • Promovarea examenului
  • Sfaturi generale pentru a va ajuta pe parcursul procesului
  • Examen final practic
  • Exercițiu individual: Veți avea acces la o mica parte din examenul final practic pentru a putea analiza secțiunile unde aveți nevoie de informații adiționale și cele pe care le stăpâniți cel mai bine. Examenul final practic va fi temporizat pentru a simula examenul real. O trecere în revistă a răspunsurilor corecte și discuții va încheia acest exercițiu.
  Descarca prezentare curs
  Durata
  • 3 zile
  Dezvoltare Ulterioară
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Organizează o simulare pentru echipa ta
  Organizează o simulare pentru echipa ta