Cere detalii despre curs
  Curs acreditat ANC – Manager Îmbunătățire Procese, cod COR: 241946
  Vei dobândi cunoștințele, tehnicile, aptitudinile și atitudinile utile în conducerea spre succes a inițiativelor de business. Vei deprinde prin experiențe practice utilizarea acestora pe o situație reală de business.

  Beneficii

  • Vei dobândi un set de aptitudini care vă vor spori substanțial capacitatea de a derula cu succes inițiative.
  • Vei deprinde tehnici de sintetizare, argumentare, comunicare, management de proiect , relaționare, gândire critică și strategie, management operațional.
  • Veti căpăta noțiuni din domeniile analizei de business, analizei de proces, managementului de proiect și de operațiuni.
  • Vei putea lucra cu un suport de curs modern și aplicat. Toate elementele teoretice vor fi dublate de exemple și de instrumente practice cu aplicabilitate imediată.
  • Vei dispune de materiale adiționale și materiale recomandate.

  În paralel cu derularea cursului vei putea aplica în propria organizație tehnicile și instrumentele prezentate în curs și proiectate în plan practic prin intermediul Lucrărilor Practice de Evaluare.

  Cursul se adresează oricărei persoane dornice de a integra pentru a aduce plusvaloare:

  • Persoane care au experiență în derularea inițiativelor
  • Persoane care sunt puse în fața provocării de a conduce inițiative
  • Persoane care vor să ”facă o diferență” pentru ei și pentru cei din jur.

  Obiective urmărite Vei dobândi cunoștințele, tehnicile, aptitudinile și atitudinile utile în conducerea spre succes a inițiativelor de business. Vei deprinde prin experiențe practice utilizarea acestora pe o situație reală de business.

  1.      Context curent al organizației / departamentului

  Analiza organizației și contextul în care aceasta derulează activitatea sa. Definirea proceselor  primare, secundare, terțiare.

  ·        Arhitectura organizației

  ·        Definirea Calităţii unui Proces de Business

  ·        Declanşatoare pentru Analiza Procesului de Business

  ·        Înţelegerea Procesului de Analiză de Business

  ·        Autorizarea echipei

  ·        Identificarea grupurilor interesate de un proces de business

  ·        Alegerea tehnicii de colectare de informaţii

  ·        Colectarea de informaţii de la grupurile interesate

  ·        Documentarea scopurilor procesului şi identificarea metricilor

  Modelarea procesului cur

  2.      Proiectarea situației dorite și cerințele de business

  Definirea corectă a problemelor procesului și a cerințelor de îmbunătățire.

  ·        Definirea capabilității procesului

  ·        Definirea problemelor pe proces

  ·        Determinarea cauzelor problemelor din proces

  ·        Stabilirea opţiunilor de îmbunătățire a procesului

  ·        Surse de idei pentru îmbunătățirea procesului

  ·        Cele mai bune standarde şi practici industriale

  ·        Cerințele pentru îmbunătățirea procesului

   

  3.      Business Case și procese decizionale

  Dezvoltarea unui business case eficace, instrument obiectiv în luarea deciziei de a investi timpul şi resursele necesare proiectului.

  • Realitatea unui Business Case
  • Business Case – Fundamente
  • Primul Pas: Obiectivele de Business
  • Compararea Alternativelor: Costurile
  • Compararea Alternativelor: Beneficiile
  • Cash Flow şi Parametri Financiari
  • Analiza de Risc şi Sensibilitate
  • Procesul de Dezvoltare al unui Business Case
  • Raportul unui Business Case şi Prezentarea sa
  1. Definire proiect și detaliere cerințe

  Inițierea proiectului, clarificarea conținutului acestuia și a responsabilităților fiecărei părți implicate .

  • Carta proiectului
  • Constrângeri și presupuneri
  • Roluri și responsabilități
  • Stakeholderi importanți
  • Interacțiunea cu alte proiecte și programe
  • Documentul Cerințelor de business

   

   

  1. Planificare proiect

  Definirea detaliată a activităților, a perioadelor de derulare, a costurilor, a resurselor alocate și a responsabilităților

  • Detaliere livrabile
  • Crearea WBS
  • Estimare timp și cost pe activități
  • Construire grafic de lucru
  • Bugetare și cash flow
  • Analiza riscurilor
  • Managementul comunicării în proiecte
  • Ședința de Kick off
  • Achizițiile în proiecte
  • Organizarea proiectului
  • Managementul echipei

   

   

  1. Execuție, Monitorizare, Închidere și Operare produs / serviciu realizat de proiect
  • Monitorizarea şi controlul proiectului
  • Rapoartele și ședintele de status
  • Managementul schimbării în proiect
  • Managementul schimbării în organizații
  • Închiderea proiectului
  • Mentenanța produsului proiectului

  Măsurarea performanței în exploatare

  Descarca prezentare curs
  • Studii superioare.
  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.
  Descrierea
  Curs acreditat ANC – Manager Îmbunătățire Procese, cod COR: 241946
  Vei dobândi cunoștințele, tehnicile, aptitudinile și atitudinile utile în conducerea spre succes a inițiativelor de business. Vei deprinde prin experiențe practice utilizarea acestora pe o situație reală de business.

  Beneficii

  • Vei dobândi un set de aptitudini care vă vor spori substanțial capacitatea de a derula cu succes inițiative.
  • Vei deprinde tehnici de sintetizare, argumentare, comunicare, management de proiect , relaționare, gândire critică și strategie, management operațional.
  • Veti căpăta noțiuni din domeniile analizei de business, analizei de proces, managementului de proiect și de operațiuni.
  • Vei putea lucra cu un suport de curs modern și aplicat. Toate elementele teoretice vor fi dublate de exemple și de instrumente practice cu aplicabilitate imediată.
  • Vei dispune de materiale adiționale și materiale recomandate.

  În paralel cu derularea cursului vei putea aplica în propria organizație tehnicile și instrumentele prezentate în curs și proiectate în plan practic prin intermediul Lucrărilor Practice de Evaluare.

  Cui se Adresează

  Cursul se adresează oricărei persoane dornice de a integra pentru a aduce plusvaloare:

  • Persoane care au experiență în derularea inițiativelor
  • Persoane care sunt puse în fața provocării de a conduce inițiative
  • Persoane care vor să ”facă o diferență” pentru ei și pentru cei din jur.
  Obiectivele

  Obiective urmărite Vei dobândi cunoștințele, tehnicile, aptitudinile și atitudinile utile în conducerea spre succes a inițiativelor de business. Vei deprinde prin experiențe practice utilizarea acestora pe o situație reală de business.

  Conținutul
  1.      Context curent al organizației / departamentului

  Analiza organizației și contextul în care aceasta derulează activitatea sa. Definirea proceselor  primare, secundare, terțiare.

  ·        Arhitectura organizației

  ·        Definirea Calităţii unui Proces de Business

  ·        Declanşatoare pentru Analiza Procesului de Business

  ·        Înţelegerea Procesului de Analiză de Business

  ·        Autorizarea echipei

  ·        Identificarea grupurilor interesate de un proces de business

  ·        Alegerea tehnicii de colectare de informaţii

  ·        Colectarea de informaţii de la grupurile interesate

  ·        Documentarea scopurilor procesului şi identificarea metricilor

  Modelarea procesului cur

  2.      Proiectarea situației dorite și cerințele de business

  Definirea corectă a problemelor procesului și a cerințelor de îmbunătățire.

  ·        Definirea capabilității procesului

  ·        Definirea problemelor pe proces

  ·        Determinarea cauzelor problemelor din proces

  ·        Stabilirea opţiunilor de îmbunătățire a procesului

  ·        Surse de idei pentru îmbunătățirea procesului

  ·        Cele mai bune standarde şi practici industriale

  ·        Cerințele pentru îmbunătățirea procesului

   

  3.      Business Case și procese decizionale

  Dezvoltarea unui business case eficace, instrument obiectiv în luarea deciziei de a investi timpul şi resursele necesare proiectului.

  • Realitatea unui Business Case
  • Business Case – Fundamente
  • Primul Pas: Obiectivele de Business
  • Compararea Alternativelor: Costurile
  • Compararea Alternativelor: Beneficiile
  • Cash Flow şi Parametri Financiari
  • Analiza de Risc şi Sensibilitate
  • Procesul de Dezvoltare al unui Business Case
  • Raportul unui Business Case şi Prezentarea sa
  1. Definire proiect și detaliere cerințe

  Inițierea proiectului, clarificarea conținutului acestuia și a responsabilităților fiecărei părți implicate .

  • Carta proiectului
  • Constrângeri și presupuneri
  • Roluri și responsabilități
  • Stakeholderi importanți
  • Interacțiunea cu alte proiecte și programe
  • Documentul Cerințelor de business

   

   

  1. Planificare proiect

  Definirea detaliată a activităților, a perioadelor de derulare, a costurilor, a resurselor alocate și a responsabilităților

  • Detaliere livrabile
  • Crearea WBS
  • Estimare timp și cost pe activități
  • Construire grafic de lucru
  • Bugetare și cash flow
  • Analiza riscurilor
  • Managementul comunicării în proiecte
  • Ședința de Kick off
  • Achizițiile în proiecte
  • Organizarea proiectului
  • Managementul echipei

   

   

  1. Execuție, Monitorizare, Închidere și Operare produs / serviciu realizat de proiect
  • Monitorizarea şi controlul proiectului
  • Rapoartele și ședintele de status
  • Managementul schimbării în proiect
  • Managementul schimbării în organizații
  • Închiderea proiectului
  • Mentenanța produsului proiectului

  Măsurarea performanței în exploatare

  Descarca prezentare curs
  Condiții
  • Studii superioare.
  Dezvoltare Ulterioară
  • Microsoft Project;
  • Managementul riscului;
  • Comunicarea, managementul si leadershipul in proiecte;
  • Abilităţi de Management si Leadership.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea Lean Six Sigma Black Belt, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea CBAP®, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că mulți am fost surprinși de noua situație, un ghid cu recomandări privind comunicarea online poate fi de ajutor. Avem nevoie de coordonatele tale ca să ți-l trimitem.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Pentru că te interesează certificarea PMP, îți putem trimite un test cu 30 de întrebări care să te ajute să îți faci o idee despre tipul de examen, conceptele abordate și microlimbajul specific.
  Organizează o simulare pentru echipa ta
  Organizează o simulare pentru echipa ta